Itello samanfattar Business Model Finance 2014

Det strategiska partnerskapet

SEB: Företagskunder och nya kanaler

Annika Falkengren, vd SEB, När Annika Falkengren VD SEB beskrev banken blev deras strategi för att möta företagarna väldigt mycket klarare. Som företagare har myndigheterna underlättat med digitala tjänster både på skatteverket.se och på verksamt.se. Det är påfallande få finansiella aktörer som kommit lika långt i att möta företagskunderna när de har tid – dvs ofta sent på kvällarna. Banken servar kunderna genom att bemanna chat och telefonbanken med personal som kan svara på företagarnas frågor när moms-, skatteinbetalningar, deklaration, etc ska in, kan banken möta med rätt kompetens och resurser för att ge den service som de behöver.

SEB var först ut i Europa med en internetbank och har naturligtvis med sig mycket kunskap om hur kundbehoven utvecklas i takt med att internet och mobilt bredband får större acceptans i andra geografier.  

Det som överraskat oss alla är hur snabbt användandet av mobilt bredband förändrade kundernas beteende. Nu läser vi att till och med Google blir utmanad inom sök av apparna som ger kunderna det de behöver givet sin position. Just nu har apparna övertaget i mobilerna över hemsidorna, det får naturligtvis konsekvenser även för de finansiella aktörerna. Kunderna kräver en klar och tydlig interaktion framför allt för de tjänster som de använder ofta, betala, överföra pengar se saldo. För våra barn – mobilinfödingarna, är det helt naturligt att kunna kolla sitt saldo 10-20 gånger om dagen för att se om det kommit in några pengar. Det ställer krav både på säkerhet och på interaktivitet. Swedbank lanserade 2012 året en funktion i sin bankapp som visade saldo om man skakade på mobilen – smart! Men frågan är om bankappen kommer att bli den digitala kassaboken eller om Tink redan har tagit den rollen?

Vi funderar såklart på hur försäkringsbolagen kan förbättra sina kunddialoger när det gäller hälsodeklarationer och riskbedömning. Vi är övertygade om att det finns stor potential för kostnadsbesparingar – upp till 58 procent! Läs mer.

SPP: Distribution och individualisering

Sarah McPhee, VD SPP Liv Fondförsäkring, lyfte återigen fram kundperspektivet i sin presentation som handlade om distribution och individualisering. SPP var först med att massproducera ett individualiserat erbjudande i Sverige januari 1996 då de lanserade de första generationsfonderna. Läs mer. Användandet av mobilt bredband samt kostnaden för att ständigt vara uppkopplad har gjort att apparna i mobiltelefonerna fått oss att förändra vårt beteende. Från att nöjt oss med statiska internetsidor i vår webbrowser på vår stationära dator, vill vi kunna göra vad vi vill i vår mobil. Sahara McPhee gjorde hade en intressant obesrvation. Förtroendet för finansbranschens aktörer är lågt enligt SKI men kunderna verkar gilla bankernas appar! Så vem är det kunden har en realtion med? Banken, bankkontoret, rådgivaren eller appen? Det är naturligvis lättare att få en relation till något man använder ofta än mer sällan. Det finns dititala personliga tränare som bla peppar Saraha och hon gillar det! När får vi finansiella personliga tränare/rådgivare som berömmer oss när vi gjort bra finansiella beslut? Kanske något för Tink? Fortfarande är dock det många knappar att trycka på, även i apparna. När kommer vi få appar där man använder grafik och fingrarna för att göra sina beslut, undrar Sarah McPhee. 

En helt annan sak men ändå värt att uppmärksamma är det bästa landet att åldras i – i vart fall enligt Global Age Watch index

Skandia: Korsförsäljning och transparens

Bengt-Åke Fagerman, VD på Skandia inledde sitt föredrag med att berätta om omställningen från Skandias tidigare affärsmodell. Omställningen gjordes inte bara för att effektivisera företaget utan även för att få ett ökat förtroende från kunderna. Detta genom att företaget nu ägs och styrs utav kunderna, något som är unikt i branschen . Värdet i denna omställning är att vinsterna går till kunder och ger en ökad transparens menar Bengt-Åke. Han betonade att Skandia alltid ska stå på kundens sida då fokus ska vara på långsiktighet med kunden i centrum. Effekterna av detta kommer vi se inom 2-3 år. Vi undrar såklart hur Skandia ser på sina kunder som har avtalspension som administreras via valcentraler från sina arbetsgivare. 

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter