Itello sammanfattar Business Model Finance 2016

Det strategiska partnerskapet

Gå direkt till vår eventsida för Business Model Finance 2016!

Digitalisering
En central diskussionspunkt under dagen var det synnerligen aktuella ämnet Digitalisering. Ett anförande under detta tema hölls av Lotta Lovén från Swedbank, chef för Digitala lösningar. Läs mer!

Det viktigaste från paneldiskussionen
Lotta Lovén deltog även tillsammans i en paneldiskussion med Peter Wiklöf, VD på Ålandsbanken, där man diskuterade synen på egenutvecklade lösningar kontra möjligheten att accelerera sin innovationskraft i samarbeten och konstellationer med pigga start-up bolag och andra aktörer. Läs mer!

Läs hur Finanstidningen sammanfattar årets Business Model Finance