Itellos undersökning fick stort genomslag i medierna

Pensionsjättarnas kostnadschock

"Ingen tvekan om att spararna får betala" skriver DI som en sammanfattning på vår undersökning av livförsäkringbolagens administrativa kostnader.

Kul att vår undersökning fick stor uppmärksamhet. Genom att följa och analysera pensions- och försäkringsbranschen och de förändringar som den stpr inför skaffa vi oss kunskap och djupare föreståelse för de utmaningar våra kunder har.

Vi är övertygade om att upphandlingar kommer att fortsätta att pressa priserna för administrationen av den svenska tjänstepensionsmarknaden. Därför behöver bolagen fokusera på att sänka de administrativa kostnaderna. 

Men jsut nu verkar det gå år fel håll:

"Enligt en ny sammanställning ökade kostnaderna i de 14 största pensionsbolagen med rekordhöga 14,6 procent förra året.”

Det långsiktiga sparandet

“Driftskostnaderna i de svenska pensionsbolagen ökar kraftigt. Enligt en ny sammanställning ökade kostnaderna i de 14 största pensionsbolagen med rekordhöga 14,6 procent förra året.”

Så löd ingressen till den artikel TT sände ut den 19 november 2009 efter att Itello i sin senaste årsredovisning presenterat en undersökning av hur pensionsbolagens administrativa kostnader ökat. Det är andra året som Itello granskar hur mycket företagen på pensions-och försäkringsmarknaden lägger på administration och IT-system.

Undersökningen väckte stor uppmärksamhet i medierna och Dagens Industri ägnade större delen av sin förstasida åt att berätta om resultatet med rubriken ”Pensionsjättarnas kostnadschock”. Även SVT och TV4 tog upp Itellos undersökning.

Ladda ner särtrycket från Dagens Industri!

“Driftskostnaderna i de svenska pensionsbolagen ökar kraftigt. Enligt en ny sammanställning ökade kostnaderna i de 14 största pensionsbolagen med rekordhöga 14,6 procent förra året.”

​Hans Bolander
Dagens Industri


Kundnöjdheten tillbaka för livbolagen men minskar för förmedlarna
Kundnöjdheten 2017 tillbaka för livbolagen men minskar för förmedlarna Kundnöjdhet för vissa av livbolagen är tillbaka 2017 till de nivåer[...]
Kundnöjdheten 2014 ökar bland företagskunderna
Det långsiktiga sparandet Kundnöjdheten ökar för alla bolag bland företagskunderna i årets undersökning från SKI.  Tjänstepensionsspecialisterna Alecta och KPA ligger[...]
Kundnöjdheten 2013 på samma nivå bland företagskunderna
Det långsiktiga sparandet Kundnöjdheten bland företagskunderna fortsätter öka, främst för specialisterna Alecta och KPA. Visar SKIs undersökning av livbolagen. Kanske[...]