Jan Dahlin: “Välj en skicklig IT-leverantör som förstår verksamheten”

Det strategiska partnerskapet

Som vi skrev igår, är det viktigt att sätta långsiktigheten i fokus i samarbetet mellan kund och IT-leverantör. Jan Dahlin är fristående konsult i IT- och ledningsfrågor med lång tidigare erfarenhet från arbete på bland annat IBM, SEB, SPP och ICA. Vi har ställt några frågor till honom om hur han tänker om val av systemleverantör:

Det krävs att hela linjeorganisationen lägger ner en rejäl dos arbete – mycket mer än man normalt är förberedd på. Lika viktigt är det att välja en skicklig IT-leverantör som tar moraliskt ansvar, det finns alltför många andra oseriösa företag i den här branschen. För att välja rätt systemlösning handlar det om att anlita en leverantör som lyssnar med båda öronen på helspänn, som lyckas förstå vad kunden vill ha och förstår verksamheten. En leverantör måste komma med realistiska bedömningar som tar hänsyn till att det kommer att dyka upp problem som man inte förutsett vid projektstarten. Dessutom är det viktigt att skapa en bra relation – inga juridiska avtal i världen kan täcka alla situationer som kan uppstå. Om det finns en ömsesidig förståelse mellan parterna så kan man mötas i projektet istället för i rätten. En kompetent leverantör anstränger sig för att även förstå det som finns bakom de skrivna orden i kontraktet.