Knappt sextio arbetsdagar kvar till lansering av investeringssparkontot

Det långsiktiga sparandet

Bankerna jobbar för fullt på att bli klara med lanseringen av investeringssparkontot inför årsskiftet. Ett flertal banker ville anmäla över tio deltagare till vårt frukostseminarium, och vi fick helt enkelt begränsa antalet till fyra personer per bank. Med tanke på att många banker fryser sina drift- och produktionsmiljöer upp till två månader innan årsskiftet har de inte många arbetsdagar på sig. Normalt vill bankerna inte ändra på produktionssystem förrän all rapportering skett till Skatteverket, d.v.s. kring slutet av januari 2012. Det handlar naturligtvis även om att få ut produkten i kontorssystemen, på internetbanken, i kundtjänst, utbilda medarbetarna, ta fram informationsmaterial och boka annonsutrymme i olika media.

Som svar på en kommentar till ett tidigare inlägg, angående Itellos tankar kring huruvida bankerna kommer att hinna lansera ISK till årsskiftet, så har vi märkt att investeringssparkontot är ett prestigeprojekt bland bankerna, där det gäller att inte bli sist, därav det stora intresset för frukostseminariet. Nu handlar det inte om att vara först eller inte, utan om att ha ett bra erbjudande till kunderna – och här kommer vi att få se en relativt stor spridning på vad bankerna initialt erbjuder.

Så småningom kommer bankernas erbjudanden att bli allt mer lika varandra i både utformning och pris. Så har det i vart fall varit på andra produkter som är lika i kundernas ögon.

Vi på Itello ser naturligtvis stora likheter i administration av ISK och individuellt pensionssparande å ena sidan och kapital- och fondförsäkring å andra sidan. Våra kunder kommer att kunna ha samma system för alla produkter, t.o.m. för det fria fondsparandet om de så vill. Det innebär stora kostnadsbesparingar genom att minska antalet system och integrationer att underhålla. Dessutom kan man effektivisera administrationen av kontona respektive försäkringarna, vilket leder till att det långsiktiga sparandet kan bli lönsamt, även om det sker ytterligare prispress från de aktörer som har en annan intäktsmodell och kostnadsstruktur än bankerna.