Kommer investeringssparkontot att ersätta pensionssparandet?

Det långsiktiga sparandet

Det skattesubventionerade pensionssparandet har minskat under en rad år, nu motsvarar det 12 000 kronor om året. Många menar att skattesubventionen lika gärna kan tas bort. Men då missar de en viktig poäng med att pensionsspara – att det först är möjligt att använda sparandet efter 55 års ålder. Med investeringssparkontot finns alltid möjligheten att plocka ut pengarna när man vill – och inte när man behöver dem; det vill säga när man slutat arbeta och den allmänna pensionen är den enda inkomstkälla man har. Det viktigaste ur det perspektivet är att faktiskt spara till pensionen, om det så är 300 eller 2 000 i månaden, så att man får lite mer att leva för. Med den takt som vi blir allt fler äldre som lever allt längre, kommer samhället annars att behöva ta en ännu större del av ansvaret för att vi ska kunna ha ett drägligt liv på ålderns höst.

Så det skattesubventionerade pensionssparandet borde kanske öka istället. Investeringssparkontot är ett alternativ för det frivilliga sparandet – inget annat.