Komplicerade produkter behöver nya recept

Det långsiktiga sparandet

Säg Findus, IKEA, Dafgårds och de flesta dra paralleller till produkter som hade så avancerade recept att inte ens tillverkarna visste vad som dolde bakom orden i innehållsdeklarationen. Kundernas motreaktion lär hålla många inom livsmedelsbranschen sömnlösa en lång tid framöver.

Vi undrar om inte aktörerna inom livförsäkringbranschen också borde ta och fundera på vad de verkligen säljer. För så är det, försäkringar köps inte utan det krävs en insats att få kunderna att göra aktiva val. Gång på gång ser vi att icke-valsalternativen får allt fler anhängare. Än viktigare att det att alternativen då är tillräckligt bra, oavsett om alternativet heter AP7 Såfa, Alecta eller AMF. För att kundrelationen inte ska sluta som för livsmedelproducenterna måste kunderna förstå vad som säljs, annars riskerar det att bli ett förtroendeproblem för hela branschen, som det nu har blivit för livsmedelsbranschen. Här ligger en stor uppgift för aktörerna i branschen. Det kan vara vilka bolag som man faktiskt investerar i – är bolag på Global Exchanges lista ok, ja fast bara lite eller inte alls?  Det accentuerades i en C-uppsats där 7:e AP fondens defaultalternativ för premiepensionsspararna Såfa har en miljöetisk märkning, men som enligt författaren inte lever upp till den.

Det kan även vara hur villkoren för försäkringen är utformad och ändras över tiden. Länsförsäkringar kommer att sänka redan garanterade försäkringsbelopp och hoppas genom en brett upplagd kampanj i flera kanaler få kunderna att förstå att de på så sätt har möjlighet att få en avkastning som på sikt ger mer än det garanterade beloppet.

Ytterligare ett faktum kvarstår – att komplicerade produkter är krångliga att administrera och kräver komplexa stödsystem. Något som blir kostsamt att förvalta är när förutsättningar för att bedriva försäkringsverksamhet förändras av demografiska faktorer, nya legala krav och ekonomisk realitetet som kraftigt sjuknade räntor och ökade nationella budgetunderskott. Bättre då att dela på utveckling och förvaltning av branschspecifika processer istället för att fortsätta att anpassa egenutvecklade system för branschgemensamma processer.