Konkurrensen ökar på den svenska marknaden

Förändringar på den svenska marknaden visar att konkurrensen hårdnar och att bolagens marknadsandelar blir allt mer lika. Kommer premierna att räcka åt alla för att täcka verksamhetens kostnader? Och hur mycket mer går det att spara på effektivare administration?

Förändringar på den svenska marknaden visar att konkurrensen hårdnar och att bolagens marknadsandelar blir allt mer lika. 2003 hade de fyra största bolagen 54 procent jmft med 42 procent 2013. Vi undrar vad det beror på? I en tidigare artikel tar vi upp ett antal faktorer som påverkat den svenska marknaden.

 Oligopolmarknader eller fri konkurrens?

Dödsspiral för de ömsesidiga bolagen?

Under många år var det de ömsesidiga bolagen som fick se sin andel av premierna minska och marknaden talade om de ömsesidiga bolagens dödsspiral.

Diagrammet ovan visar att de vinstutdelande bolagens andelar ökar 2003- 2006. Bland vinnarna finns Nordea som ökat marknadsandelarna från 1,9 procent till 6,2 procent. Vi kan också notera framgångar för Avanza och Nordnet. Avanza var det fjärde största bolaget 2009 med 8,6 procent av premierna. Avanza och Nordnet för representera de nya digitala utmanarna som genom helt nya sätt att skaffa kunder utmanade de etablerade distributionssätten. Ytterligare en utmanare - Movestic 1,6 procent, etablerade sig som ett attraktivt alternativ bland förmedlarna. Skandia var under denna period vinstutdelande.

Hur har det gått för bolagen?

Tittar vi hur det gått för de enskilda bolagen ser vi att Skandia och SEB är de som minskat sina marknadsandelar mest. De har båda historiskt använt sig av egna och fristående (oberoende och anknutna) förmedlare som främsta distributionskanal.

Ytterligare ett par bolag som ökat marknadsandelarna Swedbank, Alecta och AMF. Två bankbolag och två avtalspensionsbolag. Det verkar som bankkontoren och valcentralerna som distributionskanaler har utnyttjas väl av bolagen tillsammans med erbjudandet och marknadsföring. Under perioden har även ett par obligatoriska omval funnits inom avtalspensionsområdet. Defalutvalet har därmed fått icke-väljarnas premier.

Hur gick det sedan för de ömsesidiga bolagen?

2011 och 2012 tar man marknadsandelar - men det är främst pga av att Avanza och Nordnet minskar sina premieintäkter. Men de ömsesidiga bolagen Folksam, AMF, Alecta och KPA ökade sina marknadsandelar från 2009 till 2013 med 2,9, 2,4, 2,0 och 1,6 procentenheter. Nya tradlivprodukter och defaultval är ett par tänkbara förklaringar förutom att vissa aktörer minskade sina premier kraftigt. Vi ser tydligt att alla bolag behöver effektivisera sin administration. Det beror inte bara på att premierna varierar över tid utan även på att intäkterna för nya premie är lägre oavsett om de är löpande engångsbetalningar eller inflyttar. Lägg till ökade pensionsutbetalningar och en allt mer omfattande flyttmarknad så kan kapitalet som ska bära administrationskostnaderna förändras snabbt. Det påverkar alla nyckeltal negativt direkt.

Följ vår bevakning av den nordiska marknaden!

Läs mer på Itello Insights

Tillväxt igen på den Nordiska livförsäkringsmarknaden
Hur har den konkurrensutsatta pensionsmarknaden i Norden förändrats?
Vilka är aktörerna på den nordiska försäkringsmarknaden

  • List Element
  • List Element
  • List Element
  • List Element
  • List Element
  • List Element
  • List Element
  • List Element
  • List Element

Ev bildtext här

Your Heading Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Nöjd kund Folksam/CEO


Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]