Danska pensionskassorna DIP och JØP konsolideras

Arbetsmarknaden i Norden förändras, idag finns ökar antalet högutbildade tjänstemän och med det kraven på att kunna erbjuda bra försäkrings och pensionserbjudanden för dem och deras arbetsgivare. I Danmark har det funnits två pensionskassor för akademiker - nu slår de ihop verksamheten för att tillvarata skalfördelar och utveckla sina produkter och tjänster.

Nu går de två största pensionskassorna för akademiker i Danmark DIP och JØP samman. De har tillsammans 76 000 medlemmar med 100 miljarder DKK i kapital. Sedan tidigare har de samarbetat kring system och delar på kontorskostnader. Enligt pressmeddelandet är syftet att utveckla erbjudandet till den växande akademikerkåren. 

Läs mer: DIP og JØP gaar sammen om faelles administration

Drivkrafter för pensionskassornas konsolidering

Storleken har betydelse även i försäkringsbranschen. Att monopolet bryts upp har också stor betydelse. Det har alla försäkringsbolag verksamma inom avtalspensionsområdet fått erfara. Kontinuerliga upphandlingar har pressat priserna och gjort pensionsplanerna allt mer lika. Mediabranschen pensionskassa PP Pension och arkitekternas och byggnadsingenjörernas pensionskassa AI Pension konkurrensutsattes 2013 respektive 2007. De och andra pensionskassor har under en lång tid sökt hitta samarbetsformer för att sänka sina kostnader. När tjänstepensionsplanerna blir allt mer lika uppstår synergier kring utveckling av de system som krävs för att administrera tjänstepensionsplanerna. Nu har båda pensionskassorna arv av tidigare tjänstepensionsplaner som måste beaktas. 

Enligt nyhetsbrevet Pensionsnyheterna "ligger synergierna i att man i framtiden inte längre behöver dubbla stabsfunktioner inom ekonomi, juridik, compliance och så vidare. Tillsammans har de båda kassorna idag drygt 80 miljoner kr i årliga kostnader och det är lätt att se besparingar i storleksordningen tio procent."

Drivkraften verkar vara att sänka kostnaderna för at vara konkurrenskraftig. Utmaningen är att de större medlemsföretagen tecknar kollektivavtal eller att förmedlarna säljer in sina planer. Kvar blir de bolag som står utanför kollektivavtal och är så små att förmedlarna inte tycker att de är intressanta.

I Sverige finns fortfarande en rad pensionskassor som agerar för sina medlemmar, här är några exempel:
Sparinstitutens Pensionskassa - SPK
Försäkringsförbundets pensionskassa FPK
Kåpan Pensioner
PP Pension
AI Pension
Kyrkans Pensionskassa
Svensk Handel
Prometheus Pensionskassa
Volvo Företagspension - VFF

Vägen framåt för pensionskassorna

Itello är övertygade om att vi kommer att få se en fortsatt konsolidering av pensionskassornas verksamheter. Hur det kommer att ske återstår att se. Det är en god tanke att slå ihop flera kassors verksamhet, vår uppfattning är dock att de ofta har byggt sina administrativa system och processer baserat på sin verksamhet och historiska uppgörelser inom avtalspensionsområdet. Det är därför svårt att anpassa ett av systemen för att kunna ta hand ibland helt andra pensionsavtal. Man hade ett uppdrag och det var att bygga systemstödstöd för den egna verksamheten.

Kan man inte vara konkurrenskraftig i sitt erbjudande till medlemmarna bör man överväga att ansluta sig till något av de större pensionsavtalsparterna , ITP för tjänstemän och SAF-LO för arbetare är två exempel på avtalsområden som har pressat priserna för sina medlemmar. Problemet är bara det att pensionskassan har kvar ansvaret för redan ingångna avtal. Verksamheten blir en run-off affär där den administrativa kostnaden ökar procentuellt när pensionerna betalas ut.  Men det finns en marknad för det, i vart fall i Europa. Chesnara är ett exempel som tog över Moderna Liv från Glittnir och övertog resterna av Aspis Liv. Acathina är ett tysk bolag som specialiserat sig på området men som ännu inte gjort någon affär i Norden.

Ett annat sätt bör vara att överlåta avtal och kapital till något försäkringsbolag. De har redan förvaltning och säkert förmåga att förvalta systemstödet alternativt om de är kund till Itello - ett modernt system som går att konfigurera för att administrera även dessa avtal effektivt och en digital plattform som innebär att kunderna får det stöd de behöver. 

Konsolidering på den nordiska marknaden

 Sammanställningen nedan visar förvärv/sammanslagningar av bolag vi följer:

2013 – Folksam/SalusAnsvar(DNB)
2012 – Pensions Fennia+Pensions Tapiola
2012 – Folksam/Salus Ansvar
2012 – Skandia Liv/Skandia, Folksam/Aktia Skadeförsäkring
2012 - Old Mutual (Skandia Life Finland)/OP-Pohjola
2009 - Moderna Liv/Aspis Liv
2009 - Chesnara/Moderna Liv (Glittnir)
2008 - Folksam/KP
2007 - Storebrand/SPP, DNB/Salus Ansvar
2006 - Old Mutual/Skandia
2005 - Swedbank/Hansabank (Swedbank Life)
2001 - Handelsbanken/SPP, Folksam/Förenade Liv
2000 - Sampo/Leonia, Folksam/KPA, Unidanmark/Vesta
1999 - Unibank/Tryg Baltica, Sparbanken Nor/Gensidige
1998 - SEB/Trygg Hansa

Fortsätt att följa förändringarna på den Nordiska livförsäkringsmarknaden. Läs mer på Itello Insights!

Danske Bank säljer Danica Pension i Sverige
Danske Bank säljer Danica Pension i SverigeUnder Almedalsveckan snackades det i smyg om en förestående försäljning av Danica Pension i[...]
AI Pension lämnar över till Skandia
AI Pension lämnar över till SkandiaArkitekternas pensionskassa AI Pension har under de senaste åren sökt en hållbar lösning för sina[...]
AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark
AP Pension köper Skandias verksamhet i DanmarkYtterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad.Våren[...]

Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]