Regelefterlevnad driver på konsolideringen - IKANO Försäkring avvecklar verksamheten

Allt fler regelverk drabbar aktörerna i försäkringsbranschen och driver kostnaderna för aktörerna. Det finns naturligt en kostnadsfördel om man kan dela kostnaden för efterlevnaden - compliance på fler försäkringstagare. Det gäller oavsett vilket regelverk som måste efterlevas för att tillståndet för att bedriva försäkringspliktig verksamhet ska behållas.  Nu har styrelsen för IKANO Försäkring beslutat att avveckla livverksamheten.

Compliance kräver stordriftsfördelar

Den ökade regleringen och därmed ökade kostnader för efterlevnad (compliance) av regelverken är en av anledningar till att styrelsen i Ikano Försäkring beslutat sig för att sälja sin verksamhet i Sverige. Under lång tid har vi sett en ökat omfattning av regelverken som omgärdar försäkringsverksamhet inom EU. En öppen inre marknad med dryg 500 miljoner människor innebär att det viktigt att bolagen bedriver verksamhet med samma förutsättningar och att konsumenterna har likartade skydd.

Med ett gemensamt regelverk inom Europa skapas förutsättningar för att utveckla administrativa system som möte dagens och morgondagens regelverk och krav på efterlevnad på ett smart och kostnadseffektivt sätt. Våra kunder finns i Norden och de använder samma system oavsett var de bedriver sin verksamhet. Nya regelverk och efterlevnad kostar. Vi är övertygade om att kostnaden är lägre om man delar på kostnaden för utvecklingen än om man måste ta fram nya lösningar på egen hand.

Så har den nordiska pensionsmarknaden förändrats
Så ha den nordiska pensionsmarknaden förändrats I Sverige har den konurrensutsatta marknaden vuxit drygt 8 gånger på 25 år. Vi[...]
Renodling och konsolidering på fond- och försäkringsmarknaden
Det långsiktiga sparandet Nyligen överlät Folksam förvaltningsrätten av Svenska Lärarfonders fonder till DNB. Det görs för att renodla verksamheten, sas[...]
Äntligen alla försäkringar i samma system!
"Flytten från det gamla systemet NYFS till Inca innebär att Swedbank Försäkring får en rad fördelar. "Nu har vi en[...]

Konsolidering på den nordiska marknaden

Sammanställningen nedan visar några förvärv/sammanslagningar av bolag vi följer:
2016 - Ikano Försäkring/Euro Accident
2015 - Skandia Danmark/Nordic Insurance Consolidation Group
2015 - Pensionskassorna DIP och JØP går samman
2013 - Folksam/SalusAnsvar(DNB)
2012 - Pensions Fennia+Pensions Tapiola
2012 - Folksam/Salus Ansvar
2012 - Skandia Liv/Skandia, Folksam/Aktia Skadeförsäkring
2012 - Old Mutual (Skandia Life Finland)/OP-Pohjola
2009 - Moderna Liv/Aspis Liv
2008 - Folksam/KP
2007 - Storebrand/SPP, DNB/Salus Ansvar
2006 - Old Mutual/Skandia
2005 - Swedbank/Hansabank (Swedbank Life)
2001 - Handelsbanken/SPP, Folksam/Förenade Liv
2000 - Sampo/Leonia, Folksam/KPA, Unidanmark/Vesta
1999 - Unibank/Tryg Baltica, Sparbanken Nor/Gensidige
1998 - SEB/Trygg Hansa

Fortsätt att följa förändringarna på den Nordiska livförsärkringsmarknaden. Läs mer på Itello Insights!

Danske Bank säljer Danica Pension i Sverige
Danske Bank säljer Danica Pension i SverigeUnder Almedalsveckan snackades det i smyg om en förestående försäljning av Danica Pension i[...]
AI Pension lämnar över till Skandia
AI Pension lämnar över till SkandiaArkitekternas pensionskassa AI Pension har under de senaste åren sökt en hållbar lösning för sina[...]
AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark
AP Pension köper Skandias verksamhet i DanmarkYtterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad.Våren[...]

Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]