Konsolideringen fortsätter på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Den Nordiska marknaden

De två finska arbetsmarknadspensionsbolagen Pensions-Fennia och Pensions-Tapiola har beslutat att ingå ett intentionsavtal om att börja planera en fusion av bolagen. Målet är att grunda ett nytt arbetspensionsbolag som erbjuder kunderna högklassiga arbetspensionstjänster samt konkurrenskraftiga kundförmåner. Vi tolkar pressmeddelandet som att fusionen drivs av behovet av att effektivisera administrationen av de pensionsutfästelser de gjort. Uppenbarligen har man gjort en analys av bolagens verksamhet och de omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten och utfästelserna:

“Ett gemensamt mål är att förbättra totaleffektiviteten vad gäller skötseln av arbetspensionsskyddet samt att grunda en stark och ansvarsfull arbetspensionsaktör för att sköta kundernas arbetspensionsskydd och pensionstillgångar i en utmanande och föränderlig verksamhetsmiljö.” 

Det sammanslagna bolaget kommer att bli bland de tio största livbolagen i Norden, i klass med Sveriges största pensionsbolag Alecta, men fortfarande mindre än de två giganterna bland de finska arbetspensionsbolagen, Vama och Illmarinen. 

 

De senaste 15 åren har de flesta bolagsaffärerna handlat om konsolidering bland försäkrings- och bankassuransbolagen. Det finns säkert olika anledningar till förvärven, men ökade premieintäkter/marknadsandelar verkar vara drivande faktor snarare än effektiviserad administration. Det visar de analyser vi gjort av bolagens driftskostnader. Men här verkar det handla om just fokus på att sänka de administrativa kostnaderna och skaffa fördelar av stordrift, som de andra aktörerna inom arbetspensionen i Finland.

Sammanställningen nedan visar några förvärv/sammanslagningar av bolag vi följer:

2013 – Folksam/SalusAnsvar(DNB)
2012 – Pensions Fennia+Pensions Tapiola
2012 – Folksam/Salus Ansvar
2012 – Skandia Liv/Skandia, Folksam/Aktia Skadeförsäkring
2009 – Moderna Försäkringar/Aspis
2008 – Folksam/KP
2007 – Storebrand/SPP, DNB/Salus Ansvar
2006 – Old Mutual/Skandia
2001 – Handelsbanken/SPP, Folksam/Förenade Liv
2000 – Sampo/Leonia, Folksam/KPA, Unidanmark/Vesta
1999 – Unibank/Tryg Baltica, Sparbanken Nor/Gensidige
1998 – SEB/Trygg Hansa

Vi är övertygade om att det blir allt viktigare att ha ett tydligare fokus på hela affären. Naturligtvis de komponenter som ska skapa värdeerbjudandet till identifierat kundsegment, distributionskanal och intäktsmodell. Men för att kunna vara flexibel i sitt erbjudande är vi övertygade om att man måste säkerställa rätt processer, kompetenser och IT-system för att göra administrationen så effektiv som möjligt. Oavsett om det är aktieägare eller försäkringstagare som är ägare.