Kostnadspressen fortsätter inom tjänstepensionsområdet

Det långsiktiga sparandet

Handelsbanken Liv slopar både försäkrings- och kapitalavgiften i fondförsäkringar för tiotaggare; kvar blir fondavgifterna. Det meddelar Göran Holgerson, vd för Handelsbanken Liv, till Dagens Industri som återrapporteras av SvD med rubriken “Högavlönade pensionärer slipper avgifter“. 

Bakom Handelsbankens initiativ att slopa avgifterna finns en önskan om att locka fler av bankens högavlönade kunder att även spara till sin pension i banken. Syftet är alltså att få de så kallade tiotaggarna som har andra affärer i banken att även skaffa en pensionslösning. Enligt Göran Holgersson vill banken ta marknadsandelar från försäkringsmäklarna.

Vi har här på Itello Insights följt prispressen inom det långsiktiga sparandet. Vi ser att allt fler har erbjudanden som innebär noll i direkta intäkter. En intressant fråga är om aktörerna håller på att byta intäktsmodell, från intäkter från avgifter till intäkter från kick-backs från de fondbolag som finns i fond(försäkrings)torget. Eller om de har startat Ebberöds bank en masse. Minskade intäkter och ökade kostnader, för den förhoppningsvis ökade volymen avtal, är en ekvation som inte går ihop i längden. Ytterligare en fråga är hur man med minskade intäkter ska kunna ge ersättning till sina distributörer, oavsett om det är förmedlare eller om det är bankkontor.

För Handelsbanken Livs ägare – aktieägarna – är det här inget större problem. Så länge premierna fortsätter eller ökar. Men för ömsesidiga bolag är noll i försäkringsavgift – noll intäkter och ökade administrativa- och anskaffningskostnader, naturligtvis en ohållbar situation. Vissa har kallat den kontinuerliga prispressen för en dödsspiral för livförsäkringsbolagen.

Vi på Itello är fokuserade på att erbjuda så effektiv administration som möjligt. Det gör vi gärna till så många som möjligt, men vi är beroende av att kunderna har förmåga att betala och delar vår produktvision om att ett standardsystem för branschen klart sänker de administrativa kostnaderna och är så flexibelt att den kan anpassas till den föränderliga marknad våra kunder är verskamma i.