Kunderna allt tydligare i sina val kring det långsiktiga sparandet

Det långsiktiga sparandet

”Rekord i fondflyttar” enligt DN som låtit fondtorgsaktören MFEX genomföra en undersökning över antalet fondflyttar. Vi tolkar det som ytterligaer ett tecken på att spararna vill, när de själva får välja ha en relation med en aktör kring det långsiktiga sparandet. (eller i vart fall färre relationer med färre aktörer) Det kan finnas olika skäl till varför man vill flytta sina fonder men det mest dominerade är att kunna se sitt sparande på ett och samma ställe/portal. Trenden att samla (fond)sparandet accelererar om vi utgår från siffrorna i undersökningen.


 
Det är lätt att extrapolera siffrorna men en högst relevant fråga är hur många flyttar som det faktiskt/praktiskt kan ske per månad. Nu är det 76 procent av svenska folket som fondsparar utöver i premiepensionen visar Fondbolagens förening i en undersökning. Enligt samma undersökning är det 44 procent av befolkningen som sparar fritt fondsparande dvs ca 4 180 000. Det betyder att det är ca 16 procent* av spararna som redan har samlat sitt sparande och ca 20 procent i början på 2013.

För den valda aktören finns drivkraften att erbjuda en total överblick över det långsiktiga sparandet men också att erbjuda fonderna i ”sitt fondtorg” istället och på så sätt få kick-backs. Per Torpare tidigare produktansvarig på Nordnet förklarade i en artikel i InvestmentEurope i juli 2011 varför det inte räcker att ha så många fonder längre utan att de nu måste täcka ett bredare spektrum av tillgångsslag.  Av figuren nedan att döma har både Avanza och Nordnet och till viss del Handelsbanken och Skandia valt likartade strategier. Två internetaktörer med sitt sätt att hantera kundrelationerna och så Handelsbanken via bankkontoren och Skandia via sina rådgivare – intressant.

Källa: DN Artikel enligt ovan.
Att aktörerna har tekniska plattformar för sina fondtorg torde vara uppenbart men artikeln tar upp att de inte idag har något effektivt sätta att administrera flyttarna eftersom det tar ”alltför lång tid för att genomföra en fondflytt”. Enligt artikeln sker flyttarna hos många aktörer helt eller delvis manuellt med faxbekräftelser, men att det finns alternativ som innebär att hanteringen sker elektroniskt. Det som alltid en hake – ska man införa ett automatiserat sätt för att administrera flyttar/förvaltaregistreringar av fondandelsinnehav måste man inför någon form av branschstandard så att olika aktörer lösningar som integreras och att alla är med. Nu funderar vi på om det är aktörerna själva som tar fram den eller om myndigheterna kommer att agera även på detta området. Vad tror du?

* 12(1 000+4 000+8 000+13 000+19 000+24 000/2)= 684 000 / 4 180 000 = 16,4 % per den 30 juni 2012