Kundnöjdheten 2013 på samma nivå bland företagskunderna

Det långsiktiga sparandet

Kundnöjdheten bland företagskunderna fortsätter öka, främst för specialisterna Alecta och KPA. Visar SKIs undersökning av livbolagen. Kanske är det för att de enbart fokuserar på tjänstepensionsmarknaden som gör att de är framgångsrika.

Branschen stora utmaning är allmänhetens bild, och särskilt bilden av att vara ansvarsfulla bolag. Här är KPA och SPP föregångare i branschen. Med tanke på att flyttmarknaden ökar i volymer verkar deras positionering vara rätt för att motverka utflyttar.

Länsförsäkringar tappar något och vi vet inte hur det har gått för Nordea och Skandia i årets mätning. Klart är att de ingår i gruppen Annan och drar ner index för gruppen.

Enligt rapporten från SKI har ”Företagen har låg andel klagande kunder trots att kunderna inte är särskilt nöjda, vilket är ovanligt”. Kunden upplever inte heller att hen får valuta för pengarna och efterlyser en mer personlig service och rådgivning.

Sveriges arbetsgivare är inte så benägna att byta bolag för tjänstepension. Mer än hälften av kunderna har varit kund i mer än 10 år. En tredjedel ser inget alternativ till sitt livförsäkringsbolag. Det kan bero på att de har kollektivavtal eller upphandlar sin tjänstepensionsplaner med gruppföreträdare ex Söderberg & Partners eller Max Matthiessen.

Med tanke på att Alecta och KPA är verksamma inom ”sina” egna avtalspensionsområden verkar det finnas en sweet spot för den aktör som vill erbjuda en serviceupplevelse som överträffar företagskunderna förväntningar – en blue ocean strategy. Möjligheten finns att de redan har etablerat sig och agera i det fördolda i gruppen Annan. Är riktigt bra värdebesked vägen att gå? Läs mer