Lågt förtroende bland privatpersoner för livförsäkringbolagen

Det långsiktiga sparandet

Enligt SKIs undersökning av livbolagens privatkunder har bolagen svårt att bygga en relation med sina privatkunder. Bolagen har låg andel klagande kunder trots att kunderna inte är särskilt nöjda, vilket är ovanligt. Nästan 7 av 10 har inte haft kontakt med sitt bolag för pensionssparande under det senaste året. När kontakt väl sker är det tre av fyra gånger på initiativ av kunden.

Det verkar som att ”utmanarna” som finns i gruppen Annan har nöjdast kunder och ökar mest jämfört med 2012. Håller de på att exploaterar en ”sweet spot” och sätta en – en ”blue ocean strategy” genom att erbjuda en serviceupplevelse som överträffar kundernas förväntningar. Möjligheten finns att de redan har etablerat sig och agera i det fördolda i gruppen Annan. Är riktigt bra värdebesked vägen att gå? Läs mer

Rapporten visar också att kundernas kunskap om att kunna hantera sitt privata pensionsspararande är mycket lågt. De kunder som anser sig ha hög kunskap är mer benägna att byta bolag. Två tredjedelar tycker att det är svårt att förstå villkor och upplägg i sitt privata pensionssparande.

Innebär det här att vi kommer att bli med ett regelverk liknande Retail Distribition Review – RDR som Storbritannien nyligen införde? Kommer ännu fler att flytta om det får mer kunskap om sitt pensionssparande? Hur utbildar och kommunicerar bolagen med sina kunder så att de vill stanna kvar snarare än flytta när de vet mer om sitt sparande? Handlar det inte om att ta initiativ till dialog med sina kunder snarare än att effektuera en flytt när någon annan valt att utbilda? Återigen handlar det om kundens tillit till den som får förtroendet att förvalta pensionssparandet.