Livbolagens kostnader 14 miljarder 2013

De svenska livbolagens kostnader för att bedriva sin veksamhet

De senaste sju åren har livbolagens kostnader kretsat kring 14 miljarder, så även 2013. Totalt ökar kostnaderna med 3,3 procent. Största posten är även i år de administrativa kostnaderna 7 053 MSEK och ökar drygt två procent. Försäljningskostnader har ökat knappt en procent till 5 288 MSEK. Störst förändring sker av kostnaderna för kapitalförvaltning som ökar med drygt 7 procent till 1 522 MSEK. Kostnader för att skadereglering är i stort sett orförändrade. Vinstandel i återförsäkring redovisar återbetalning till försäkringsbolagen av tidigare betalda premier. Bolagen har fått ett lägre skadeutfall än det utfall som man baserade återförsäkringspremien på, därför återbetalas den till bolaget och i bästa fall till försäkringstagarna. En liten fundering är om det inte vore bättre att redovisa posten under intäkter istället, när bolagen betalar premien till återförsäkringsbolaget netta den premien mot de inbetalda.

Ser vi de två senaste åren i ett tioårsperspektiv ser vi inga större förändringar. Under åren har en rad regelverk tillkommit och vi har en rad förändringar som kommer att påverkar bolagens kostnader. Införandet av Solvens II är en men införandet av ett provisionsförbud kommer att påverkar bolagens kostnader.

Administrationskostnaderna är den enskilt största posten för bolagen och skiljer sig väldigt mycket om vi fördelar kostnaderna på förvaltat kapital. Vi har undersökt bolagens administrativa kostnader de senaste tio åren och jämför det med kapitalet över perioden. Fyra av bolagen har klart högre administrativa kostnader Det finns förklaringar men de senaste upphandlingar talar sitt tydliga språk. Allt lägre avgifter innebär att intäkterna miskar och att kostnaderna för administrationen måste vara låga - riktigt låga för att kunna vara med i upphandlingarna. Här har branschen möjlighet att sänka sina kostnader genom att utveckla branschstandard kring flyttar, fullmakter, informationsöverföring etc.

För de bolag som vill dela på utvecklingskostnaderna är Itello ett realistisk alternativ som bevisligen fungerar. Swedbank Försäkring valde att migrera sina olika system till Inca och AMF valde Inca som plattform för de nya upphandlingarna. Nyligen presenterade AMF ett initiativ att sänka kostnaderna för försäkringstagarna och att byta teknisk plattform och system - genom att konsolidera fyra generationers avtalsförsäkringar.

Swedbank: Äntligen alla försäkringar i samma system!
"Så ska Sidenmark sänka spararnas avgifter med 40 procent"

Ladda ner artikeln i Dagens Industri som beskriver kostnadschocken för livbolagen!

Ladda ner artikeln från DI


Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]