Minskat förtroende för förmedlarbranschen öppnar upp för insurtechbolag

Förmedlarna tappar i kundnöjdhet i senaste undersökningen från Svenskt kvalitetsindex - SKI. På sikt är det en förtroendefråga för alla aktörer i branschen! En rad insurtechbolag har redan identifierat sweet spots i värdekedjan.

Förmedlarna tappar i kundnöjdhet i senaste undersökningen från Svenskt kvalitetsindex - SKI. På sikt är det en förtroendefråga för alla aktörer i branschen! En rad insurtechbolag har redan identifierat sweet spots i värdekedjan.

På sikt är den låga kundnöjdheten ett problem för hela branschen, speciellt eftersom andra branscher med tätare kunddialog hela tiden utvecklar sitt sätt att kommunicera och sätta förväntningar på tillgänglighet, service och att kundförväntan. Ytterligare ett hot är de insurtechbolag vi ser fokuserar just på distribution och personifiering av dialogen med kunden.

Läs hur kundnöjdheten utvecklas 2016 för livbolagen på Itello Insights!

Är förmedlarbranschen i en förtroendekris?

SKI redovisar även kundnöjdheten för förmedlare, förtroendet fortsätter att minska för både de i topp och för branschen som helhet. Snittet för branschen dras ner kraftigt av aktörerna som återfinns i gruppen "Annan". Under snart ett decennium har aldrig tidigare förtroendet varit så lågt.

Anledningen till minskningen för förmedlarbranschen är att någon eller några i gruppen "Annan" fått kraftigt sänkt betyg i kundnöjdhet för andra året i rad och drar ner hela branschen. Om kundnöjdheten inte var ett problem för livförsäkringsbranschen så är i vart fall tappet i kundnöjdhet ett problem för förmedlarna. Men tappet är anmärkningsvärt för en bransch som bygger på förtroende och dessutom till personligt förtroende snarare än till varumärket. Under 2017 har vi sett ett flertal insurtechbolag som identifierat dessa ”sweet spots” och satsar på distribution och på digitaliserad och personlig rådgivning.

Har insurtechaktörerna har hittat sweet spots i värdekedjan?

Under 2017 har vi sett ett flertal insurtechbolag som identifierat denna ”sweet spot” och satsar på distribution och digitaliserad och personlig rådgivning. Långt ifrån alla kommer att överleva men de itererar och experimenterar kontinuerligt ständigt för att hitta rätt i sina erbjudande och affärsmodeller. Vi på Itello har under 2017 befäst vår position som den ledande leverantören av system för att administrera tjänstepensioner. Oavsett om de är kollektivt upphandlade och administrerade via valcentraler, upphandlad via förmedlare eller erbjuds av försäkringsgivare direkt via egna förmedlar eller via externa.

Våra öppna API-er gör det möjligt för insurtechbolagen att integrera sina erbjudande till alla våra livbolagskunder.

Ladda ner rapporten The Next wave of Fintech

Läs mer om rapporten The Next wave of Fintech i nyheten  Digitaliseringen driver nya samarbeten inom försäkringsmarknaden


Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]