Regulatoriska krav hett ämne på Morning Insights

​Över 100 personer hade samlats till höstens Itello Morning Insights. Microsoft i egenskap av molntjänstleverantör, presenterade vad det innebär att befinna sig i digital utveckling under regelkrav och sin syn på principer och åtagande för integritet och kontroll.

Per Haaland från Finansinspektionen redogjorde för vad livförsäkringsbolagen bör tänka när de lägger ut verksamheten. 

Moderator för Morning Insights var chefredaktör för Pensionsnyheterna Mikael Nyman.

Fullsatt på Helio  - GT30 , när Itello Morning Insights redogjorde för vilka regulatoriska krav som ställs på försäkringsbranschen Per Haaland - Finansinspektionen, Sallo Bah -  Itello, Sara Wikström Jattu och Henrik Steepler - Microsoft samt moderatorn Mikael Nyman.

Molnleverantörer stödjer digital utveckling

Bransch efter bransch har förändrats på grund av aktörer som har tillgång till ny teknologi som Machine Learning, Big Data, Artificial Intelligence och möjligheter att möta kunden i vilken kanal som helst, när som helst. Helt nya aktörer och teknologier har på kort tid ändrat vårt beteende så att det vi vill göra är att titta och spara bilder på gulliga kattungar. Algoritmer verkar ger oss mer av det vi redan gör.  Moderatorn Mikael Nyman undrade om det verkligen var tänkt att vi skulle sysselsätta oss med att spara bilder på gulliga kattungar. CNN uppskattade 2015 att det fanns 6,5 miljarder kattbilder på internet. Varför? Jo för att det går. Molnet ger oss oändliga möjligheter att spara data och information. De stora datamängderna gör det möjligt att analysera dem och hitta samband och förutsäga beteenden med viss sannolikhet. Möjligheterna är med andra ord i stort sett oändliga. Denna möjlighet benämns ibland den fjärde generationens industri. 

 Vi har vant oss vid att kunna köpa böcker, kläder, skor, byggmaterial när och var som helst. Vår tilltro till aktörerna ökar och tekniken är en av möjliggörarna. Det kanske inte heller spelar så stor roll vad som händer med kattbilderna eller annat data som vi skapat genom att använda molntjänster.

Molnet - en otydlig beskrivning

Vårt pensionssparande och våra livförsäkringar är inget som någon skulle vilja ha i samma "moln" som bilderna på kattungarna.  För vad som populärt kallas för att ha tjänster i molnet behöver inte alls vara fluffigt och luddigt. En skrivmaskin kan de flesta relatera till, det finns tangenter, färgband, papper och man kan lätt förstå hur den fungerar och vilka fördelar som ges.
Men vad som får en molnbaserad ordbehandlingstjänst att fungera är betydligt mer komplext. Helt klart är att det finnsen byggnad med säkerhetsklassning med fysiska installationer av kablar, servrar, garanterad tillgång till el, kyla, övervakningssystem, processer för vem som för göra vad, avtal och lagar som reglerar vem som har tillgång till data och information. Enkelt beskrivet är det en komplex skrivmaskin med betydligt bättre möjligheter att editera, spara och dela texter. Dessutom kan den räkna om man köper den tjänsten.

Från On-Prem till SaaS inom försäkringsbranschen

De flesta aktörerna inom försäkringsbranschen har idag upphört med att sköta processer kring sina IT-miljöer egen regi. Man har handlat upp outsouringstjänster av serverhallar och byggt upp en kompetens kring detta. Många aktörer har även upphandlat molntjänster för system som inte är branschspecifika - CRM-system, enkätverktyg, Office 365 etc. Nu fortsätter utvecklingen mot att utnyttja potentialen med den nya tekniken genom att använda den för de system där administrationen av pensions- och försäkringsavtal sker. 

Regulatoriska krav på branschens molnlösningar
Regulatoriska krav hett ämne på Morning Insights​Över 100 personer hade samlats till höstens Itello Morning Insights. Microsoft i egenskap av[...]

Figuren nedan visar schematiskt vilka tjänster som beställare kan handla upp av sin molntjänstleverantör. Ansvaret gentemot tillsynsmyndigheten kommer dock alltid att ligga hos den som har förtroendet att bedriva tillståndspliktig verksamhet.

Tjänster en betällare kan handla upp  av en molntjänstleverantör - Microsoft

Tre aspekter att ta hänsyn till

Från Finansinspektionen var budskapet tydligt. De bolag som bedriver tillståndspliktig verksamhet under myndighetstillsyn, kan inte överlåta sitt ansvar på någon extern part. Det åligger försäkringsföretagen att genom styrning och kontroll av verksamheten (produktion, förvaltning och utveckling) säkerställa att lagar och regler följs.  Det samma gäller för val av nya tekniker och vid val av leverantör av tjänster för att använda de nya teknikerna.

Tre aspekter försäkringbolagen behöver ta hänsyn till vid utlagd verksamhet 

Vad händer nu?

Finansinspektionen kommer i höst att publicera en tillsynsrapport från deras tillsyn av ett fyrtiotal aktörers utlagda verksamhet. Rapporten kommer säkerligen att ge en rad tips om vad aktörerna behöver kunna förklara, samt hur man tänkt och resonerat. 

I detta perspektiv lyftes innehållet i Försäkringsrörelselagen kapitel 10 §§ 2.4, 19, 20 samt  EU-förordningen, artikel 274 upp som en övergripande beskrivning. Någon förteckning gällande bör och skall kommer inte att finnas.

Minskat förtroende öppnar upp för nya aktörer

Per Haaland tog upp ytterligare en företeelse på den svenska liv- och pensionsmarknaden - det ökade antal distributörer och förmedlare som kategoriseras som insurtechbolag men som inte bär någon försäkringsrisk. Det skapar möjligheter att med ett litet eget kapital starta en verksamhet som med innovativ teknologi konkurrerar med de etablerade försäkringbolagen.  Försäkringsrisken bärs istället många gånger av etablerade återförsäkringsbolag som har ekonomiska stordriftsfördelar och tillgång till stora datamängder.

Läs mer på Itello Insights: Minskat förtroende för förmedlarbranschen öppnar upp för insurtechbolag 

The Next wave of Fintech definierar några katergorier av aktörer inom insurtech.

The Next wave of Fintech

I rapporten The Next wave of Fintech ser framtiden ljus ut för de svenska aktörerna inom insurtech, kunderna efterfrågar individanpassade och billigare lösningar. Detta är aktörerna bakom en rad insurtechbolag helt övertygade om.  Många aktörer fokuserar på distribution och personaliering. Vi är övertygade om att vi kommer att se nya samarbeten inom försäkringsmarknaden.

Läs mer på Itello Insights Digitaliseringen driver nya samarbeten inom försäkringsmarknaden

Ta del av presentationerna från Morning Insights

Här kan du ladda ner presentationerna 

Rapport från Celent om SaaS-tjänster för livförsäkringsbolagen

Vi har fått rättigheten från Celent att distribuera en rapport där de undersökt livförsäkringsbranschens syn på att flytta sina kärnsystem till molnet genom Software as a Service - SaaS.

Läs vår sammanfattning och beställ rapporten: SaaS blir ett allt mer intressant alternativ för försäkringsbolagen


Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]