Några uträtade ?? och en vinnare

Det långsiktiga sparandet

Ett 60-tal professionella aktörer samlades i morse på Itellos frukostseminarium för att räta ut några av frågetecknen kring investeringssparkontot. Det blir inga övergångsregler med skatterabatt när investeringssparkontot införs. Istället sänks skatten (eg de 0,75% påslag tas bort). Skälen till det är att man inte vill skapa möjligheter till skattearbitrage, inte gynna de med stort sparande utan ge alla möjlighet till lite lägre skatt.

Kapitalunderlaget beräknas utifrån genomsnittligt värde av tillgångarna under året, baserat på värdet vid varje kvartal under året.

Schablonintäkten på ISK är kvittningsbar mot underskott i inkomstslaget kapital.
Vinnarna på förändringens marknad blir spararna som får en enklare produkt att spara i till en lägre avgift än tidigare. Bland aktörerna blir vinnarna de företag som lyckas attrahera sparkapital utan att behöva kannibalisera på sina egna (högmarignal)produkter.