Noll i fondavgifter kanske inte är så dumt ändå…

Det långsiktiga sparandet

I en artikel här på Itello Insights från november 2011 spekulerar vi om noll i fondavgift det kan vara vägen framåt för fondbolagen. Den 23 april 2012 skriver DN i en artikel att SEB och Handelsbanken kommer att erbjuda fonder med noll i avgift.

Gratisfonder är den nya trenden enligt artikeln och vi kommer naturligtvis att följa utvecklingen här på Insights. Men låt oss titta på vad det möjligtvis är som ligger bakom. Vi tar i detta inlägg upp tre aspekter:

· Billigt är bra, gratis är bäst?
· Som en motreaktion på regeringsföreträdaren Anders Borgs inlägg
· Som en förberedelse för avtalspensionsupphandlingarna

Först – kan någonting som är gratis vara bra för konsumenten/spararen? för det är naturligtvis så att det ändå kostar att både förvalta även om det går att automatisera index(aktie)fonder och något kostar det att administrera den sparprodukt som kommer att hysa fonderna med noll avgift oavsett om det är investeringssparkontot, IPS, PPM, fondförsäkring, avtalspension – vi utvecklar resonemanget i Ordning och reda – administration av nya sparprodukter kräver struktur.

Härav följer att det är fonder med noll i avgift och inte några gratisfonder. Men kan ändå vara bra för kunden om det erbjuder god riskjusterad avkastning. Frågan är väl om och när man tar fram och visar produkten i kundmötet om det inte är någon kick-back till kontoret. I vart fall krävs det låga administrativa kostnader – och det vill vi ge våra kunder.

Varför väljer två retailbanker att erbjuda fonder med noll i avgift? DN tar upp en aspekt med de allt för höga fondavgifterna som framför allt bankerna tar ut om man jämför fondernas utveckling med deras jämförelseindex. Bankernas fondavgifter kritiserades i ett inslag i Rapport hösten 2011 och AMF har för femte året jämfört fondavgifterna. Nytt för i år att man tittade på de vägda avgifterna dvs undersökte avgifterna och vilket kapital de hade under förvaltning (AUM). Vi analyserade sammanställningen här på Insights – Fondavgifterna fortsätter att öka men spararna väljer smartare

I en artikel i SvD den 6:e maj funderar Carolina Neurath när de andra retailbankerna Swedbank och Nordea tvingas till att erbjuda nollfonder.

Regeringen och Peter Norman gick under hösten 2011 ut och krävde att fondbolagen skulle redovisa sina fondavgifter tydligare och mer transparent – nu verkar det som att diskussionen kring Norman-beloppethar fått några aktörer att vakna och kanske slippa en lagstiftning i frågan genom frivillig anslutning till redovisning av kostnaderna i kronor.

Att erbjuda nollfonder kan vara ett sätt att markera för andra aktörer att man kommer att vara en spelare att räkna med i de kommande avtalspensionsupphandlingarna/anslutningarna – under 2012 och 2013 kommer villkoren för de två största avtalsområdena SAF-LO och ITP det är ca 20 miljarder SEK i sparande/premier per år i Sverige att äga rum. Sedan 1994 har priset på förvaltningen kontinuerligt pressats – vid senaste upphandlingen 2008 så valde några aktörer till och med att inte medverka – priset var en av anledningarna i kombination med (o)möjligheten att ge rådgivning kring pensionssparandet. Vi har i ett annat blogginlägg tagit upp ytterligare ett alternativ till låga avgifter – att använda börshandlade fonder ETFer för indexfonder eller det bredare begreppet ETP – Exchange Traded Products.

Att erbjuda en fond med noll i avgift enbart inom PPM är också intressant. Om man som Handelsbanken erbjuder en nollfond måste det vara smart att erbjuda den med så låga kostnader som möjligt – så varför ha fondandelsrekontran själv? Bättre att låta PPM har fondandelsreskontra och göra ett (1) nettat fondbyte per dag – smart tänkt! Den nya fonden kannibaliserar inte på de intäkterna från de egna fonderna i fondtorget eller reducerar kick-back från externa fondbolag.