Nu börjar kampen om kunderna inom SAF-LO

Det långsiktiga sparandet

Under en ganska lång tid har vi fått signaler från LO att det kommer att bli anslutning istället för upphandling och igår blev det klart. En nyhet är att AMF blivit icke-valsalternativet t.o.m. 31 december 2016, med samma produkter och villkor som idag. Fora kommer dock att få att göra en årligt bearbetning av icke-väljarna i syfte att få fler aktiva val.

Ingvar Skeberg, en av talarna på vårt seminarium inför SAF-LO tidigare i vår, kommenterade konsekvenserna av anslutning eller upphandling:

”Med anslutningsförfarandet öppnar man upp för 15-20 aktörer som slåss om samma premier som fem tidigare gjorde. Man måste uppfylla kraven för att bli valbar. Men man måste bli utvald av LO-medlemmarna också. Det räcker det inte enbart med att vara hel och ren. Man måste ha ett starkt eller i vart fall tydligt varumärke. Individen väljer varumärken framför att utvärdera de olika lösningsalternativen. Då handlar det om att ha förmåga att rikta sitt erbjudande till rätt målgrupp och att kunden kan skilja alternativen åt.”

Nu börjar räknandet på business caset att bli valbar hos många av aktörerna. För det handlar inte bara om årliga premier om drygt 11 miljarder SEK. Det handlar om att flytta det upparbetade kapitalet för att det ska bli riktigt intressant. De aktörer med starka varumärken, etablerade kundrelationer och distributionskanaler kommer med all säkerhet att delta. Till dem hör de fyra bankernas försäkringsbolag och etablerade försäkringbolag med bankverksamhet som Skandia och Länsförsäkringar. De aktörer som vi tror kommer att utvärdera denna affärsmöjlighet på marknaden för det långsiktiga sparandet är Folksam genom FOLO med sin fackliga förankring och utmanarna Avanza, Nordnet, Danica och Brummer.

En joker skulle vara om någon förmedlare väljer ut ett segment och hittar en lönsam affär tillsammans med någon aktör som saknar etablerade kundrelationer. Eller vad skulle hända om aktörer med starka varumärken som Pricerunner, ICA Banken eller SBAB börjar agera förmedlare kring SAF-LO?

Ytterligare en intressant sak är att man vill öka andelen som gör aktiva val genom årlig bearbetning av Fora. Vi kan bara spekulera kring orsaken men det känns som en eftergift mot att avtalsparternas bolag tilldelades ickevalalternativet. Men frågan är varför är det viktigt att få fler som gör aktiva val om ickevalalternativet är tillräckligt bra? Gör kunderna egna medvetna val eller om de blir hjälpta av någon med särintresse behöver inte det alternativet vara bättre. Det behöver det inte alls betyda någon katastrof för AMF. Många gör redan idag ett aktivt val och väljer AMF.