Ny forskning kring långsiktiga företagssamarbeten

Det strategiska partnerskapet

I gårdagens Computer Sweden förklarade forskaren Mattias Axelson från Handelshögskolan vikten av att se företagssamarbeten som långsiktiga:

När man börjar samarbeta bör man skapa förutsättningar för att det ska fungera på lång sikt. Som äktenskap. Och det gör många också, de flesta samarbeten varar länge. Företagen ska alltså inrikta sig på långa partnerskap i stället för att pressa kostnader kortsiktigt i sitationer då leverantörer är strategiska och samarbetet är komplext. Så det handlar om att se var det är möjligt att dela upp verksamheten och se vilka delar man kan låta någon annan sköta.

I vår årsredovisning 10/11 beskriv vi fördelen med långsiktiga partnerskap. Camilla Larsson, chef för affärs- och verksamhetsstöd på AMF uttalade sig om samarbetet med Itello ur sin och sina kunders synvinkel:

Varför ska en privatanställd arbetare flytta sin försäkring på ett sätt och en privatanställd tjänsteman på ett annat? Och varför jobbar den ena valcentralen enligt en viss teknisk standard, medan den andra arbetar efter en helt annan. Det är ineffektivt och ologiskt. För AMF innebär det extra kostnader för utveckling bara för att kunna hålla kontakt med olika system. Och i slutändan drabbar det ju kunden i form av kostnader eller långsam administration. Det är en utveckling i fel riktning.

Camilla poängterade att det krävs ett långsiktigt perspektiv kring standarder och att hela branschen skulle tjäna på gemensamma gränssnitt och standarder som gör att bolag och valcentraler kan kommunicera.

Lars Mårtensson är Director på Cordial Business Advisers, ett företag inriktat på managementrådgivning, som arbetar med att utveckla företags affärsmodeller och affärsprocesser. I vår årsredovisning berättade han om partnerskapet:

AMF och Itello har tillsammans blivit en föregångare för hur partnerskap kan fungera. Partnerskapet bygger på mycket mer än att bara köpa en licens till ett affärssystem. I affärsuppgörelsen ligger också ett ömsesidigt intresse av att stötta fortsatt utveckling. Det finns inte heller någon rädsla för att andra konkurrerande företag använder Itello och Inca. AMF vill ha en standardlösning och ser fördelar med det.

Vill du läsa intervjuerna i sin helhet? Du hittar årsredovisningen här. Vill du veta mer om hur vi ser på det långsiktiga partnerskapet, kontakta oss!