Nya affärsmodeller utmanar de etablerade aktörerna

Det strategiska partnerskapet

På Business Model Summit 2012 fick vi ta del av många berättelser om hur nya affärsmodeller underskattas av de ledande och etablerade aktörerna. När de kommer på att de måste förändra sin affärsmodell och intäktsmodeller är det ofta för sent.  För att kunna anpassa sina affärsmodeller och värdeerbjudande måste man börja i tid. Just-in-time handlar oftast inte om att förändra snabbt – utan om att börja i tid. Då undviker man ofta att ta genvägar som senare visar sig vara kostsamma. 

Här kommer ett par exempel på händelser sedan Business Model Summit i slutet av november som ändrar förutsättningarna för aktörerna på marknaden för det långsiktiga sparandet:

  • Folksam skapar tydligt fokus på tjänstepensionsaffären – är med i UIG 4 och satsar nu på segmentet individuell tjänstepension via förmedlare och partners
  • Söderberg & Partners förvärvar förmögenhetsförvaltaren Valbay med 4 miljarder i AUM. – utökat värdeerbjudande till ett tydligt segment ”Special Clients”
  • ICA Banken distribuerar fonder från AMF Fonder – utökat värdeerbjudande och en ny källa till intäkter från annonsering i kundtidningen Buffé* förutom kick-backs
  • AMF Fonder har hittat ytterligare en distributör, ICA Banken – skapar relationer med allt fler distributörer som äger kundrelationen

Hur påverkar de här utmanarna din kärnaffär? För även om de inte tjänar några pengar de första åren så kommer de förmodligen att ta premier, kapital och sparande från din verksamhet som påverkar möjligheterna att ta in avgifter/intäkter. Möjligheterna kräver också effektiva processer som ger kostnadseffektiv administration och det är här vi på Itello kommer in i bilden. 

Att börja i tid handlar väldigt mycket om det vi skriver om på Itello Insights. Att administrera det långsiktiga sparande är till sin natur långsiktigt. Sparande under 20-30 år och därefter lika lång eller livsvarig utbetalning kräver administrativ effektivitet och inte administrativa bördor. Se gärna filmen Itello på 60 sekunder.

Vad kommer att förändra förutsättningarna på förändringens marknad under 2013?

  • En fondförsäkring som garanterar 80 procent av kapitalet och som kan ta till vara möjligheterna i marknaden? Dags att ersätta dyra strukturerade produkter med nästa generation Constant Proportion Portfolio Insurance CPPI, som både är billigare och flexiblare än aktieindexobligationerna. 
  • Vem kommer att utmana förmedlarna med ett eget ”försäkringstorg” för sina företagskunder, där man erbjuder administration av tjänsterpensionsplaner och möjlighet att välja mellan olika försäkringsbolag likt en valcentral?
  • Vem kommer vara först med en automatiserad och regelstyrd riskbedömning? Det underlättar för kunden att fylla i hälsodeklarationen, minimerar behovet av teleunderwriting och sänker anskaffningskostanderna rejält.

Följ marknaden för det långsiktiga sparandet på Itello Insights där vi ger nyheter, kommentarer och analys av våra kunders marknad.

* Ytterligare ett exempel på en utmanare. Giganten på mattidningsmarknaden Allt om mat får konkurrens av Buffé med sina 4 miljoner tryckta exemplar  – gratis förstås.