Nya affärsmodeller utmanar en hel bransch

Det långsiktiga sparandet

Vi har jämfört de vinstutdelande försäkringsbolagens årsredovisningar och tittat närmare på deras affärsmodeller. Hur är det möjligt för ett par utmanare till de etablerade aktörerna att på bara några år ha en lönsamhet i nivå med de ledande aktörerna?

Business Model Summit, den 21 november 2012, får vi lyssna till Martin Tivéus VD på Avanza. Kanske kommer ha att ge oss några ledtrådar på vad de gjort och hur de ska utveckla sin ett erbjudande och sin affär.

Helt klart är att det var möjligheterna med kapitalpension 2005 och från kapitalförsäkring 2007 som skapade förutsättningarna för utmanarna Nordnet och Avanza att starta försäkringsbolag. 

Det innebär att de verkligen är med och formar den svenska försäkringsmarknaden när väl ”den fria flytträtten” införs från januari 2015 på riktigt. Utredningen kring provisionsförbud kommer också att förändra på spelplanen, speciellt på distribution av erbjudandet och på sikt var i värdekedjan man vill ta en position.
Men det finns ytterligare spelbrickor att vända på. Många kunder vill ha någon form at garanti på sitt sparande och speciellt under utbetalningsperioden. Vem eller vilka aktörer kommer att kunna erbjuda en produkt som möter försäkringstagarnas behov av att kunna sova gott om natten. Är det de ömsesidiga bolagens nya tradprodukt som är svaret eller är det något av fondförsäkringsbolagen som kommer med en helt ny typ av produkt som ger individen möjlighet till ett flexibelt och kostnadseffektivt skydd av kapitalet.

Några kommentarer till siffrorna:
• Både Nordnet och Avanza har valt att ta avkastningsskatten de debiterar kunderna som intäkt i resultaträkning, det gör även Skandia och SPP.
• Helt klart är att ett litet kapital i förhållande till intäkterna ger högre lönsamhet. Avanza har 2.75 gånger större eget kapital än Movestic.
• Bankbolagen har ett dilemma eftersom deras möjlighet till intäkter ligger i att kontoren säljer deras produkter – då måste de ge någon form av ersättning.