Nya initiativ för att diskutera välfärden

Personriskmarknaden

I en debattartikel i DN presenterades ett nytt samarbete Forum för välfärd. En av frågeställningarna är hur den framtida välfärden ska finansieras. Vi är övertygade om ett sätt att lösa delar av välfärdsgapet är att fördela risker och kostnader för vårdbehovet och att det kommer att behöva finansieras via försäkringar – oavsett om det är via arbetsgivare eller den privata plånboken.

Digitaliseringskommissionen ska öka effektiviteten

Regeringen har tillsatt Digitaliseringskommissionen – en kommission för den digitala agendan. Den digitala agendan är en bred och sammanhållen strategi för IT-politiken där regeringen presenterar ambitioner och insatser som tillvaratar de möjligheter som digitaliseringen ger. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Kommissionen slår fast att:

”Möjligheterna med en ökad digitalisering är stora. I takt med att ny teknik, nya applikationer, nya digitaliserade arbetssätt, standarder och användningsmönster utvecklas och får spridning ökar it:s bidrag till ekonomisk tillväxt, en bättre miljö, företagens konkurrenskraft och social välfärd…. It-baserade tjänster kan bidra till att öka tillgängligheten och effektiviteten både i företag och i offentlig förvaltning.”

Försäkringsbolagen kan utnyttja digital revoultion

I det perspektivet har försäkringbolagen ett stort ansvar att utnyttja den fulla potentialen i den digitala revolution som vi nu befinner oss i. Därför är det riktigt intressant och spännande att Svenska Försäkringsföreningen ordnar en nordisk konferens i september med temat ”En digitaliserad försäkringsbransch – utmaningar och möjligheter”. Seminariet syftar till att diskutera utmaningar och möjligheter med en digitaliserad försäkringsbransch med tre olika framtidsinriktade utgångspunkter:

  • Försäljning – varumärke och lönsamhet
  • Kundservice – det digitala kundmötet/rådgivning
  • “Self-service” – digitala möjligheter

Bara det att det är en nordisk konferens är intressant i sig. Visst finns det skillnader, men om man fokuserar på likheterna ser vi stor potential för ett fortsatt nordiskt samarbete kring digitalisering av den nordiska försäkringsbranschen. 

Digitalisering sänker administrationskostnaderna

Vi ser digitalisering som en möjlighet att sänka kostnaderna och för försäkringsbolagen att effektivisera sin administration. Ett försäkringsavtal behöver inte vara ett papper, det är perfekt för att digitalisera och automatisera. Ett sätt som vi tror på är att utnyttja styrkan i standard för de processer och gränssnitt som är bolags- eller om man hellre vill branschgemensamma. Då skapas förutsättningar för att rationalisera många av de processer som idag är bolagsgemensamma men där många bolag har kostnader för att förvalta och vidareutveckla unika lösningar. Ett annan sätt är att effektivisera kunddialogerna. Speciellt processen för att göra riskbedömningar baserade på hälsodeklarationer. Idag är det en ofta en ping pong-match till en helt onödig kostnad att få svar på frågor för en adekvat riskbedömning. Möjligheterna, potentialen och förutsättningarna finns för att inte bara att utnyttja potential i digitaliseringskommissionens arbete, utan även att kunna erbjuda en försäkringslösning som bygger på en effektiv automatiserad riskbedömning och låga administrativa kostnader. Det gör det möjligt att erbjuda försäkringar med låga premier som många har råd med.