Nya pensionärer en “tickande bomb”

Det långsiktiga sparandet

I senaste numret av tidningen Veteranen finns en artikel som belyser de nyblivna pensionärernas dilemma – pengarna räcker inte till att förverkliga sig själva. De räcker ibland inte ens till att betala det nuvarande boendet. Uppgifterna kommer från Kronofogdens årsrapport 2011.

Gruppen skuldsatta över 66 år beskrivs som “en tickande bomb” eftersom många saknat kunskap om hur ekonomin blir efter pensioneringen. Många pensionärer har både hus och lån och kan med dagens hyresnivåer ha svårigheter att finna ett alternativt boende som är billigare, står det vidare i artikeln. Det här plockade vi upp i en artikel som beskriver att allt fler unga väljer att inte pensionsspara, i artikeln i Veteranen ser vi konsekvenserna av att inte vara medveten om de ekonomiska förändringarna i samband med pensioneringen. 

Avanza var snabba på att plocka upp artikeln på placera.nu. Även en placeringsrådgivare – Prognosia har plocka upp informationen i en likartad artikel. Vår analys är att aktörerna allt tydligare ser möjligheter med olika typer av seniorförsäkringar och rådgivning kring pensionen både under in- och utbetalningsperioden eftersom behovet uppenbarligen finns.

Vi på Itello funderar naturligvis på hur vi ska kunna erbjuda effektiv administration av seniorförsäkringar. Bankerna som många gångar är långivare har så klart en stor möjlighet att erbjuda försäkringslösningar som både ger den enskilde kunden möjlighet att inte hamna i Kronofogdens register eller i bankernas skuldsaneringsärenden. Det blir vinst både för individen, banken och för samhället. Under hösten 2011 gjorde vi en marknadskartläggning av den svenska personriskmarknaden, den ligger till grund för våra fortsatta funderingar och dialoger med marknadens aktörer. Vill du veta mer? Kontakta oss!