Nya perspektiv på sociala medier

Allt fler använder sociala medier - ofta som privatpersoner. De mest konsumnetorienterade företagen har insett kraften i de olika sociala plattformarna som växer fram. Men hur förhåller sig försäkringsbranschens aktörer till de olika plattformarna och vad andvänds de till undrar vi.

Vill du kommunicera till personer eller till organisationer och företag?

Inför Terminsstart och Stora Livdagen började vi med att undersöka arrangörernas synlighet i sociala medier – ingen aktivitet i något av våra valda kanaler kring respektive event. Sedan undersökte vi talarna – några få hade konton på Facebook och Twitter, men var inte aktiva under seminarierna. Därefter undersökte om företagen de representerade använde sociala medier. De som var aktiva fanns inte med gjorde ingen koppling till det aktuella eventet. 

Vi undrar varför? Här finns möjlighet för arrangören att exponera sig mot alla de som inte var på plats för att få dem intresserade till nästa event! Potentiella arbetsgivare skulle kunna exponera sitt varumärke på de viktigaste seminarierna för branschen!

The long tail - viktig i arbetet med att bygga förtroende

I andra branscher är det viktigt att vårda och exponera det personliga varumärket. Att vara inbjuden talare är en "kvalitetesstämpel", så varför inte utnyttja tillfället till ökad exponering i de sociala medierna. Visst kan man säga att i rymden kan ingen höra dig skrika, eftersom det nu inte verkar finnas någon livlig diskussion. Men tänk istället på "the long tail", artiklar, kommentarer blir intressanta i nya sammanhang. När någon väl vill kolla upp en person eller ämne, då gäller det att synas, tidigare kommentarer och inlägg påverkar läsaren.

Vi tittade också på SPV:s Pensionsdagen och där var aktiviteten större, framförallt på Twitter. Kanske var det för att SVT och Sveriges Radio var med och bevakade pensionsdagen? Här var det framförallt minpension och Nordnet som var aktiva och som blev retweetade. Så någonting håller på och händer inom försäkringsbranschen.

Vilket syfte har du med närvaron i sociala medier och vilken plattform är bäst och på vad?

Är det bara viktigt att finnas i de sociala medierna för att bevaka om/när ditt företagsnamn och dina nyckelpersoner förekommer ”på nätet”? Eller för krishantering och kundtjänst? McKinsey har analyserat varför ett antal aktörer valt att ha med de sociala medierna som en strategisk kommunikationskanal.  

I rapporten Demistifying social media har McKinsey sammanfattat sina analyser. Här finns argument för varför man bör ha en tydlig strategi för hur och varför de sociala medierna bör ingå i dialogen med kunder och på talangmarknaden. Eller varför inte för att bli en utvald samarbetspartner eller leverantör?
Vi vet att våra kunders kunder använder de sociala kanalerna när de väljer vem som ska få förtroendet att bli deras "leverantör". Vi försöker lära oss för att kunna utveckla vår produkt och vårt erbjudande till våra kunder genom att förstå hur deras kunder agerar.
Förändringens marknad är här - framtiden blir vad vi gör den till.

Läs mer

McKinsey Demystifying social media


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.