Nya produkter inom personriskområdet – både för individen och arbetsgivaren

Det långsiktiga sparandet

Att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare i kampen om att locka till sig nya duktiga medarbetare. Bra arbetsmiljö är ett hygienkrav. Sjukskrivningarna som trots det förekommer är till stor del stress- och värkrelaterade, vars ursprung kan komma från såväl arbetslivet som privatlivet. Behovet av förebyggande vård och rehab ökar både av rent mänskligt behov men också av ökade lagkrav på arbetsgivarna. Förutom de lagmässiga kraven inser företagen mer och mer hur viktigt det är att få tillbaka den sjukskrivna medarbetaren så snabbt som möjligt. Alla blir vinnare – företaget, företagets kunder, individen och samhället. Ju längre tid medarbetaren är borta, desto svårare blir det att komma tillbaka till jobbet. Många talar om en magisk gräns på cirka tre månader. Därefter har den anställda tappat mycket och har stora svårigheter att återkomma i jobbet. Då är det också vanligt att någon annan har tagit över arbetsuppgifterna.
De senaste årens ekonomiska turbulens har satt spår i hur vi agerar. Ett exempel är, som vi skrev om häromdagen, hur andelen som pensionssparar privat har minskat det tio senaste åren. Idag styrs svenskars välbefinnande mer av räntan på bolånen och därmed värdet på boendet än av arbetslöshet, enligt Magnus Kempe på Kairos Future. Den ökade skuldsättningen för hushållen ökar naturligtvis risken för individen och kreditgivaren. Det kommer att skapa nya möjligheter att erbjuda försäkringslösningar som låneskydd med eller utan sjuk-, inkomstbortfalls- eller livförsäkring.

Även om det är färre som sparar i privat pensionssparande så lever de allt längre, och säkerligen räknar de med att kunna leva ett aktivt liv som pensionär. Det ställer större krav på samhällets vårdapparat och skapar incitament för privata försäkringar och vårdalternativ. Ytterligare en möjlighet för aktörerna!