Nya sätt att se på kunderna

På DI Försäkring den 6 februari fick vi ta del av några av de senaste nyheterna som berör försäkringsbranschen. Det var naturligtvis mycket inifrån och ut om nya lagar, förordningarna och osäkerheten som råder på många områden som berör försäkringsbolagen.

Pensionspyramiden är död - länge leve svampen, fezen och kanoten

På DI Försäkring den 6 februari fick vi ta del av några av de senaste nyheterna som berör försäkringsbranschen. Det var naturligtvis mycket inifrån och ut om nya lagar, förordningarna och osäkerheten som råder på många områden som berör försäkringsbolagen.

Sarah McPhee, vd för SPP, och Clas Carlsson, vd för Danica Pension, valde dock ett utifrånperspektiv i sina anföranden. Vi gillar det, för det är så vi måste tänka när vi utvecklar ännu effektivare administration för pensioner och försäkringar.  Vi vill att våra kunder blir vinnare på förändringens marknad. För att lyckas med det krävs det att de kontinuerligt anpassar sitt erbjudande, men inte på bekostnad av effektiv administration. Då försvinner lönsamheten och den ekonomiska uthålligheten som krävs på en marknad där sparandet kan vara i 40 år och utbetalningarna ytterligare 30 år.

Vi fick veta att pensionspyramiden är död! Sarah McPhee syftade på den traditionella pensionspyramiden som introducerades för snart 30 år sedan. På den tiden var den allmänna pensionen av större betydelse än den är idag för de som spara till pensionen. Dagens pensionssparare är mer som svampen, fezen eller kanoten. Idag är tjänstepensionen, eller kanske t.o.m. det egna sparandet till pensionen, det som kommer att avgöra hur livet kommer att se ut för oss som pensionärer. I vart fall ekonomiskt. Läs mer om det på Itello Insights-artikeln  Äntligen! Graferna som beskriver pensionen mer realistiskt.

Claes Carlsson lyfte fram den insiktsfulla och självklara aspekten om att försöka förstå kunderna bättre istället för att försöka utbilda dem. Utifrånochin-perspektiv istället för tvärt om.

Vi som konsumenter kan förstå avgifterna från vår mobiloperatör eller betal-TV-leverantör; avgiften är starkt kopplad till det vi har förbrukat och står förhoppningsvis i relation till upplevt värde. Men hur är de med försäkringsavgifter, fondavgifter och provisonsersättningar? Den enskilda konsumenten kan varken relatera till avgiften eller till upplevt värde eftersom det först kommer (mycket) längre fram i livet.

Aktörerna kommer inte att kunna ta ut de avgifter de gör idag och det skapar förutsättningar för helt nya partnerskap och distributionskanaler.  Idag kostar administration av våra försäkringarna och pensionssparande ca sju miljarder SEK per år. Vi tycker att det är mycket pengar och att det borde finnas stor besparingspotential i att göra saker på ett annorlunda sätt.

Nya affärsmodeller utmanar de etablerade aktörerna
Det strategiska partnerskapet På Business Model Summit 2012 fick vi ta del av många berättelser om hur nya affärsmodeller underskattas[...]
Kris skapar samarbeten för överlevnad!
Kris skapar samarbeten för överlevnad!Trots problem i tidigare allianser närmar sig biltillverkarna sina konkurrenter. Vad kan livförsäkringsbolagen lära? Här finns[...]
Kan bankerna bli distributörer för traditionell försäkring inom avtalspension?
Det långsiktiga sparandet Som vi har skrivit tidigare, så har Fora lagt ut information om en förfrågan till försäkringsbolagen där[...]

Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]