Oligopolmarknader eller fri konkurrens?

Av de fyra Nordiska marknaderna verkar tre vara oligopolmarknader med ett fåtal stora aktörer. Tre - fyra aktörer har över 80 procents marknadsandel mätt i premier. I Sverige är det 10 bolag som delar på de 80 procenten. Vad är bäst och för vem? helt klart måste de svenska bolagen vara mer kostnadseffektiva eftersom de har lägre marknadsandel. Det kan kompenseras om den svenska marknaden är större och har stor rörlighet.

Få marknader är så lokala som de nationella livförsäkringsmarknaderna trots att Aktuarieföreningar har funnits och haft utbyte i de nordiska länderna sedan början av 1900-talet. Nordiska rådet har arbetetat med en rad frågor sedan 1954.  2003 var beskattning av pensioner på agendan. Under de senaste decenniet har EU infört en rad förändringar för att underlätta för aktörerna att bedriva gränsöverskridande verksamhet och på så sätt öka förutsättningarna för fri rörlighet av kapital. Arbetsmarknaden har också blivit mer global med fler anställda i företag som bedriver gränsöverskridanden verksamhet. 

Trots skillnaderna mellan länderna är vi övertygade om att grundprinciperna i all livförsäkringsverksamhet bygger på samma principer som borde gå att utveckla och förvalta kostnadseffektivt över tid. Produkter skiljer sig år men förmånerna är likartade, betalningsförmedlare finns i alla länder men bygger på samma principer och de största bankerna finns i alla länder, beskattning och rapportering blir allt mer lika.. Ett exempel är rapporteringen till FATCA och på sikt GATCA.

Men även om förutsättningarna för nya aktörer att etablera sig har ökat har de knappt påverkat marknadsandelarna för de etablerade aktörerna. Diagrammet nedan visar tydligt att den svenska marknaden har många aktörer och att i de övriga länderna är premierna koncentrerade till tre-fyra bolag som tillsammans har drygt 80 procent av premierna.

Tillväxt igen på den Nordiska livförsäkringsmarknaden 
Hur har den konkurrensutsatta pensionsmarknaden i Norden förändrats?

Ur diagrammet kan man utläsa hur stor marknadsandel det största bolaget har:

- I Sverige är det Skandia med 15,2 procent följt av SEB 10,2 procent följt av sju bolag som har mellan åtta och sju procent. Topp fyra utgör 42 procent

- I Norge är de största aktörerna KLP 31 %, Vital 24 %, Storebrand 19 % och Nordea Liv med 9 %. Topp fyra 83 procent

- I Danmark är de största bolagen PFA Pension 34 %, Danica 24, Nordea 17 %, AP Pension 10 %. Topp fyra 85 procent.

- I Finland är bolagen Nordea 40 %, OP Life 22 %, Mandatum 19 % och Liv Tapiola 8 %. Topp fyra 90 procent. 

Jämför hur marknaden såg ut 2009! Vilka är aktörerna på den nordiska försäkringsmarknaden

Vad skiljer de nordiska marknaderna ? 

Varför det är så kan vi bara spekulera i men förmedlingen finns det ett par anledningar:

· Den svenska marknaden började med premiebestämda kollektivavtalade pensioner redan 1977 genom införande av ITPK.

· 1991 fick försäkringbolagen möjlighet att sälja fondförsäkring, hög marginalskatt och stora möjligheter till avdragsgillt sparande drev intresset. Bankerna köpte eller startade försäkringbolag för att ta upp konkurrensen.

· Avtalsparterna öppnade för konkurrens 1994 genom att låta tjänstemännen bolag för förvaltningen av deras traditionella försäkring. 1998 konkurrensutsätter avtalsparterna arbetarnas pensioner inom SAF-LO.

· Bankkrisen 1990-1994 innebär att bankerna såg möjligheterna i tjänstepensionssparandet istället för att som tidigare låna ut pengar.

· Förmögenhetsskatten slopandes 2004 och vi fick Kapitalpension och internetmäklarna startade försäkringsbolag med riktigt låga avgifter.

· 2007 Kapitalpension förbjöds men ersätts av Kapitalförsäkring, nya aktörer erbjuder sparande i kapitalförsäkring. Främst internetmäklarna Nordnet och Avanza men även white label produkter från Brummer, Erik Penser mfl. 

· Nya produkter – kontinuerliga avtalspensionsupphandlingar, fondförsäkring, IPS, Premiepension, Kapitalpension, Kapitalförsäkring, Investeringssparkonto öppnar upp för nya aktörer, nya distributionskanaler och nya erbjudanden.

· Den svenska marknaden är stor vilket attraherar fler aktörer med olika erbjudanden.

· Den finska marknaden är väsentligt skild från de andra genom tryggandet av arbetspensionen i speciella bolag.

· Den norska marknaden har nyligen påbörjat övergången från ett förmånsbestämt till ett premiebestämt pensionssystem. De etablerade aktörerna samt Silver, har en rad utmaningar med de garantier de har utfäst i den förmånsbestämda delarna. Det kan öppna upp för nya aktörer. Storebrand har genom köpet av SPP skaffat sig erfarenheter från den svenska premiebestämda marknaden och kan på sikt få fördelar av konsoliderade system. 

· Den danska marknaden har genom avdragsmöjligheter för livsvariga utbetalningar, vår uppfattning är att de danska bolagens varumärken står sig starkt. Nordea, Skandia och SEB verkar ha ambitioner att positionera sina varumärken i Danmark och övriga Norden.

Följ vår bevakning av den nordiska marknaden!

Läs mer

Tillväxt igen på den Nordiska livförsäkringsmarknaden
Hur har den konkurrensutsatta pensionsmarknaden i Norden förändrats?
Vilka är aktörerna på den nordiska försäkringsmarknaden


Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]