På återbesök i Almedalen

Det långsiktiga sparandet

Förra året önskade Camilla Larsson på AMF att man skulle sammankalla en tjänstepensionsgrupp och rapportera på årets Almedalsvecka vilka framsteg som gjorts under året. Hur det blev med den saken är oklart, men det var många som ville diskutera välfärd, pensioner i allmänhet och tjänstepension i synnerhet. Här är Mikael Nymans urval sorterade på arrangör i bokstavsordning.

Tyvärr är det få som sammanfattar seminarierna. Svensk Försäkring gör det och EY har filmat och lagt ut hela diskussionen med VD:arna för försäkringbolagen och Claes Hemberg. Det uppskattar vi!

Det är många som brinner för frågorna kring vår framtida välfärd där pension och försäkring har sin naturliga roll. Vi har tidigare skrivit om fördelarna med branschstandard för livförsäkringsbolag. I de senaste upphandlingarna inom ITP och SAF-LO pressar avtalsparterna bolagen till allt lägre priser. Genom anslutningsförfarandet inom SAF-LO verkar parterna vara nöjda med avgiftsnivåerna och öppnar upp för alla aktörer som uppfyller kraven att vara med. Att då fundera på att anpassa egna föråldrade system för att adminstrera en lågmarginalprodukt kan vara helt rätt. Vi är dock övertygade om att det finns stora fördelar med att ansluta sig en standard och dela på kostnaderna. Camilla Larsson från AMF beskrev i vår årsredovisning 10/11 fördelarna med gemensamma gränssnitt och standarder som gör att bolag och valcentraler kan kommunicera:

“Det viktigaste skälet är de allt snabbare och mer krävande upphandlingarna, men även förändringar i kundernas beteende ställer nya krav på hela branschen.”

Camilla Larsson påpekade att det krävs ett långsiktigt perspektiv kring standarder:

“Det är inte information, processer eller standarder som vi inom branschen ska konkurrera med. Det är hur vi som bolag hanterar informationen och presenterar vårt erbjudande som är viktigt för kunden. Kundvärdet ligger inte i att vi låser in informationen och gör processen eller gränssnittet till en affärsidé.”

Vi hoppas på att få ta del av resultatet av tjänstepensionsgruppens arbete – varför inte nästa år i Almedalen!