Presentationerna från frukostseminariet

Det långsiktiga sparandet Många har bett om att få ta del av presentationerna från frukostseminariet. Nu kan du läsa och ladda hem Itellos och Finansinspektionens presentationer genom att klicka på länkarna under Ladda ner under detta inlägg.        Ladda ner Finansdepartementet – 139.66 K Itello – 658.27 K

Läs mer

Några uträtade ?? och en vinnare

Det långsiktiga sparandet Ett 60-tal professionella aktörer samlades i morse på Itellos frukostseminarium för att räta ut några av frågetecknen kring investeringssparkontot. Det blir inga övergångsregler med skatterabatt när investeringssparkontot införs. Istället sänks skatten (eg de 0,75% påslag tas bort). Skälen till det är att man inte vill skapa möjligheter till skattearbitrage, inte gynna de […]

Läs mer

Kommer investeringssparkontot att ersätta pensionssparandet?

Det långsiktiga sparandet Det skattesubventionerade pensionssparandet har minskat under en rad år, nu motsvarar det 12 000 kronor om året. Många menar att skattesubventionen lika gärna kan tas bort. Men då missar de en viktig poäng med att pensionsspara – att det först är möjligt att använda sparandet efter 55 års ålder. Med investeringssparkontot finns […]

Läs mer

Frukostseminariet fullbokat!

Det långsiktiga sparandet Intresset för vårt frukostseminarium den 11 oktober om investeringssparkontot är väldigt stort! Nu är alla platser till seminariet tagna och vi har stängt av anmälningsfunktionen. Vi kommer med stor sannolikhet att följa upp med fler frukostseminarier. Följ oss här på Itello insights genom att använda RSS-knapparna.

Läs mer

Det långsiktiga sparandet över tiden

Det långsiktiga sparandet För aktörerna inom det långsiktiga sparandet är varje år en kamp om ökade andelar. I potten finns de premier och det sparande vi svenskar avsätter idag för att skapa trygghet och kunna förverkliga oss själva senare i livet. De senaste 20 åren har sparmarknaden förändrats radikalt. Vi har sett många nya produkter […]

Läs mer

Brummer Life är för fri flytträtt

Det långsiktiga sparandet Brummer Lifes VD Robert Lindblom talade igår på Livförsäkringsdagen om fri flytträtt. Han menar att det bara är en tidsfråga innan fri flytträtt införs: “Sverige var ledande med att införa en fungerande pensionsreform men på grund av att vi ännu inte infört fri flytträtt springer andra länder förbi”. Finansinspektionens utredning kring fri […]

Läs mer

Blir det prispress på kapitalförsäkring och IPS?

Det långsiktiga sparandet Det fria fondsparandet kostar inget hos många aktörer, för IPS tar några banker ut en årlig fast avgift, kapitalförsäkring kostar ingenting hos internetmäklarnas försäkringsbolag men hos bankerna finns både fasta årsavgifter och rörliga avgifter baserat på värdet. Om investeringssparkontot – ISK, prissätts som fritt fondsparande men erbjuder kapitalförsäkringens schablonbeskattning – borde det inte […]

Läs mer

Regeringens syfte med investeringssparkontot?

Det långsiktiga sparandet Regeringens syfte med att lansera ISK var att underlätta för sparare att köpa, sälja och byta aktier och fonder. Kritiken kring skattereglerna lät inte vänta på sig. Sofi Nyström från Finansinspektionen bemötte kritiken i Dagens Industri i våras – ”Investeringssparkontot och kapitalförsäkringen är likartade produkter och det måste vara samma skattenivå i […]

Läs mer