Blockchain – har potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen!

Många är övertygade om att potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’. Hur och när livförsäkringsbranschen kan komma att utnyttja potentialen av blockchain blir avgörande för hur verksamheten kommer att bedrivas.

Läs mer

Digital Trends in Life and Pension

Analysföretaget Celents försäkringsanalytiker beskrev på ett frukostmöte idag sin syn på de digitala trenderna som påverkar liv- och pensionsbranschen. Robotrådgivare, beteendestyrd prissättning, virtuella service center togs upp som områden som branschen idag särskilt intresserar sig för. Det skapar ett alltmer livfullt ekosystem kring de nya teknikerna enligt Celent.

Läs mer

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen. Även i år har vi lusläst bolagens årsredovisningar på jakt efter hur många gånger de skriver digitalisering. Enligt Google Trends så har det skett en ökning kraftig ökning. Det som var index 100 förra året, är idag bara 75 – dvs en ökning med 33 procent.

Läs mer

Blockchain – potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen?

Många är övertygade om att potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’. Hur och när livförsäkringsbranschen kan komma att utnyttja potentialen av blockchain blir avgörande för hur verksamheten kommer att bedrivas.

Läs mer

Höga flyttavgifter skapa låsningar

Det långsiktiga sparandet Konkurrensverket har granskat flyttavgifternas effekter och föreslår ett antal åtgärder som både kan gynna kundernas möjlighet att flytta sina försäkringar och samtidigt stärka konkurrensen på marknaden.– Höga avgifter som leder till inlåsning av konsumenterna hämmar kundrörligheten. De kan också leda till färre nyetableringar på marknaden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. Flera livförsäkringsföretag […]

Läs mer

Kundnöjdheten divergerar bland försäkringbolagens kunder

Det långsiktiga sparandet I veckan kom SKI med resultatet av året undersökning. Tyvärr minskar kundnöjdheten och vi får gå tillbaka till 2009 för att se lika låg kundnöjdhet för branschen som helhet. På sikt är den låga kundnöjdheten ett problem för hela branschen, speciellt eftersom andra branscher med tätare kunddialog hela tiden utvecklar sitt sätt […]

Läs mer