PPM lanserar app och rådgivare får använda Twitter och Linkedin

Att vara där kunderna är blir allt viktigare och kundernas beteende ändras allt snabbare p.g.a. de smarta telefonerna. Idag gör vi helt andra saker med telefonen än för bara några år sedan. Kul att Pensionsmyndigheten är en av de första som agerar på den allt snabbare förändringen.

Sociala medier ytterligare en kanal för försäkringsbranschen att kommunicera med sina kunder

Att vara där kunderna är blir allt viktigare och kundernas beteende ändras allt snabbare p.g.a. de smarta telefonerna. Idag gör vi helt andra saker med telefonen än för bara några år sedan. Kul att Pensionsmyndigheten är en av de första som agerar på den allt snabbare förändringen. Här är målet att göra det enklare att hantera sin premiepension och byta fonder. Det är naturligtvis bra att man utnyttjar den teknik som finns i ett vällovligt syfte. Men vän av ordning undrar vad som är viktigast – att göra rätt saker eller att göra saker rätt? Det är bra att det går att byta fonder enkelt och i den kanal där spararna finns – men finns det inte en risk att man gör bocken till trädgårdsmästare?

De etablerade kanalerna att kommunicera med sina kunder kommer att vara kvar. Skillnaden är att i alla andra kanaler är det bolagen som bestämmer innehållet. (utskick, reklam, inforamtion från valcentraler och pensionsmyndigheten) I sociala media kan vem som helst dela med sig av sin upplevelse och få medhåll från sina vänner och vips så har en algoritm plockat upp det och presenterar det hetaste just nu för ytterligaer personer - en vituell storm kan blåsa upp när som helst. Även under icke kontorstid!

Ytterligare en aktör tog ett steg närmare sina kunder – den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley Smith Barney som nu tillåter 17 000 av sina finansiella rådgivare att ge råd via Twitter och LinkedIn genom att välja bland färdigskrivna meddelanden.

Vilken effekt får det här beslutet för de svenska aktörerna tror du? Om du inte redan gör det – börja använda Twitter själv! Ta chansen att se vilka möjligheter Twitter, Linkedin och andra sociala medier har för din verksamhet. Varför inte börja med en kommentar till detta inlägg? Följ oss i de sociala medierna genom att använda delaknapparna.

Pensionsmyndighetens app hittar du i App Store eller på Google Play


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.