Prisjämförelsesajter revolutionerar distributionen av personriskprodukter

Personriskmarknaden

Prisjämförelsesajter har revolutionerat distributionen av personriskförsäkringar i Storbritannien. Här är ett par anledningar till varför vi tror att vi kommer att få dem i Sverige, snabbare än vad många tror:

  • Ett ev provisonsförbud gör det olönsamt att förmedla personriskförsäkringar
  • Nya aktörer behöver ett sätt för att snabbt komma åt potentiella kunder
  • Försäkringsbolag med höga kostnader och långa handläggningstider kan köpa genomförda hälsodeklarationer och riskbedömningar

Allt fler prisjämförelsesajter har etablerat sig i Storbritannien. Det handlar som vanligt om att driva trafik till sajterna för att jämföra olika personriskförsäkringar. Och trafik får de – främst från finansiella rådgivare som på grund av provisionsförbud och införandet av ett nytt regelverk för att behandla kunderna rättvist tipsar kunderna till någon av sajterna där kunden själv kan jämföra erbjudanden och priser. Visst kan man ana att de medverkande bolagen får betala för varje gång deras priser visas och att det får betala för annonser i Google Adwords.

För försäkringsbolagen handlar det om att få en effektiv distribution och genom att betala för att deras priser visas upp för en relevant köpare av försäkringen uppnår de det. Dessutom är det ju ingen provision de betalar ut.. De mest avancerade prisjämförelsesajterna genomför hälsodeklarationer baserade på de olika bolagens riskbedömningsregelverk. Det innebär att kunden faktiskt både kan göra hälsodeklarationen och teckna försäkringen hos en ”aggregator” eller prisjämförelsesajt som då agerar ombud för försäkringsbolagen. Istället för att ge kick-back till ombud som ju är förbjudet, betalar försäkringsbolaget för en tjänst – att få en genomförd hälsodeklaration och riskbedömning.

När kommer vi att få ser prisjämförelsesajter I Sverige?
Snarare än vad många tror är vårt tips. Visst pågår diskussionen fortfarande om provisionsförbud och vi har ännu inte fått något nytt regelverk för rättvist kundbemötande. I mars kom dock en undersökning av bolagen hantering av kontraheringsplikten vid tecknandet av barnförsäkringar. Att använda automatiserade regelverk vid bedömning av hälsodeklaration säkerställer att alla får samma bedömning och innebär inte att man bedömer efter någon schablon som ex exkludera alla med BMI över 28.  Charlotta Carlberg Vd på SFM pratar ofta om att kunden har rätt att få reda på vad en produkt omfattar och kostar, vem som betalar och vilken ersättning förmedlaren får. Att ge kunden möjlighet att jämföra borde väl vara ett steg i rätt riktning.

Nya aktörer behöver ett sätt för att snabbt komma åt potentiella kunder
Det är ingen hemlighet att nya aktörer behöver hitta sätt att distribuera sitt erbjudande. Genom att använda sig av prisjämföresesajter visar man sina priser och villkor för kunder som står i begrepp att bestämma sig. Genom att automatisera hälsodeklarationen på sajten och applicera bolagets riskbedömningsregelverk kan försäkringar tecknas både snabbt och till en mycket låg styckekostnad. Dvs en bra affär redan från början. Eftersom jämförelsesajten tar betalt efter antal visning kommer de att driva trafiken.

Finansiella rådgivare/förmedlare
Vi har sett banker/förmedlare som erbjuder upp till tio olika bolags produkter. Med en förändrad innebörden av ”god försäkringsförmedlingssed” har aktörerna all anledning till att öka transparensen. Det här är även ett sätt för förmedlaren att få betalt av prisjämförelsesajten genom att ge trafik. Man kan tom tänka sig att sajten har en specifik förmedlarsajt som visar det erbjudande som förmedlaren företräder. Med ett eventuellt provisionsförbud blir logiken av att förmedlaran använder en prisjämförelsesajt än tydligare – de kan ge kunden “oberoende” rådgivning genom att hänvisa till sajten och kan fokusera på annan rådgivning.

Försäkringsbolag
Långa handläggningstider för manuell hälsoriskbedömning och riskbedömning gör att en jämföreslessajt med en digitaliserad och automatiserad hälsodeklaration skänker kostnaderna radikalt och korta ner tiden. En undersökning som vi gjort bland nio svenska livförsäkringsbolag visar att kostnaden för en genomförd riskbedömning ligger i snitt på 1 425 kr och tar 21 dagar. Med en digital och automatiserad riskbedömning kan snittkostnaden sänkas till 680 kr och kortas ner till några minuter för de som kan godkänns utan klausuler. Se hur vi har räknat!

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter!