Privat pensionssparande minskar bland unga

Andelen unga som pensionssparar minskar. Det blir mindre av att leva på när de blir äldre och allt viktigare att de har en bra tjänstepension från sin arbetsgivare eller att ha möjligheten att löneväxla om avdragsrätten för privat pensionssparande minskar.

Att börja spara tidigt är lika med att spara länge vilket ger ett stort sparande. Men de senaste tio åren har andelen av de som sparar i privat pensionssparande minskat bland dem som är mellan 20 och 35. En av de stora fördelarna med privat pensionssparande är att sparandet är tidsbundet till 55 års ålder och utbetalning under minst fem år. Görs sparandet med låga avgifter blir det naturligtvis mer över att leva på.

Aktörerna borde fundera på vilka effekter det får att så få sparar i privat pensionssparande.

Leder det till en generation som inte kommer att spara till pensionen utöver tjänstepensionen? Risken finns att sparprodukter som investeringssparkontot och kapitalförsäkring får allt större del av sparandet. Det är naturligtvis bra för spararna att spara i produkter som har låga administrativa kostnader – men poängen vi vill göra är att det snarare är ett finansiellt sparande än ett pensionssparande.

För aktörerna innebär ett minskat privat sparande att intäkterna i ännu större grad måste komma från de hårt konkurrensutsatta avtals- och tjäsntepensionsmarknaderna. Det är därför inte helt ologiskt att de letar efter nya intäktsmöjligheter - bland personriskområdet.

Som grafen visar så är inte bara i de lägre åldersintervallen som andelen sparande har minskat. Sparandet har minskat i alla inkomstklasser – och allra mest i de inkomstklasser som verkligen behöver spara för att som pensionärer kunna få ett liv med bättre ekonomiska förutsättningar.

Men vänta lite - vi måste ha någonstans att bo

De minskade pensionssparande bland unga kan ha att göra med att bostadspriseran ökat kraftigt, speciellet i storstadsområden dit unga flyttar. Att spara i sitt boende genom amorteringar behöver inte alls vara en dålig idé. Speciellt om stor del av den disponbla inkomsten går till just boende. 

Utmanare innoverar affärsmodellen inom tjänstepensionsområdet
Utmanare innoverar affärsmodellen inom tjänstepensionsområdetNordnets senaste affär med AstraZeneca är intressant. Affären är ett exempel på att prispressen skapar helt nya strukturer. Nordnet[...]
Distributionslogiken ställer olika krav på processer och IT-stöd
Det långsiktiga sparandet Hur man möter sina kunder på marknaden för det långsiktiga sparandet är viktigt. Vilket IT-stöd man har[...]

Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]