Redan flera blockchainaktörer som utmanar försäkringsbranschen

Nu börjar vi se de första utmanarna i försäkringsbranschen som använder blockchainteknologin. Vi har sökt efter företag som kan bli utmanare för försäkringsbranschen och som använder sig av blockchainteknologin på ett eller annat sätt. Vi följer och tar lärdom av dem. 

Etheris - ersättning av ditt försäkringbolag om flyget blir försenat

Har som ambition att erbjuda flera tillämpningar av blockchainteknologin inom försäkringsområdet. Att teckna försäkring mot inställda flyg eller förseningar är det första tillämpningsområdet. Etheris vänder sig till försäkringbolag som vill kunna erbjuda denna typ av mikroförsäkring.

Dynamis - arbetslöshetsförsäkring via LinkedIn

Dynamis idé är att erbjuda kompletterande arbetslöshetsförsäkringar via smarta kontrakt och peer-to-peer nätverk. De som söker den kompletterande försäkringen går i god för att deras LinkedIn-profil stämmer. LinkedIn används för att validera den sökandes meriter och anställning. Om man blir arbetssökande valideras att man inte har något arbete av LinkedInmedlemmar i det egna nätverket. Premierna samlas och hålls av en DAO - Decentraliscerad Autonomus Organisation. Den betalar även ut ersättningen när arbetslösheten verifierats av medlemmarna.

Tanken är att den som arbetslös ska få hjälp av sina kontakter i nätverket för de hellre ser att den arbetslöse får arbete än att de behöver betala ut ersättningen.

Tack vare smarta kontrakt, LinkedIn och en DAO håller en ny typ av aktör i försäkringsmarknaden att etableras. Ju fler som ansluter sig geografiskt och i olika yrkesroller desto lägre premier tack vare att riskerna för arbetslöshet sprids. LinkedIn har 2017 närmare 500 miljoner medlemmar och växer med två nya medlemmar per sekund. Det finns ca 3 miljoner jobberbjudande på LinkedIn. Teknologin finns, behovet och potentialen finns – kommer affärsmodellen att fungera?

InsurETH - få ersättning direkt om ditt flyg blir försenat eller inställt

InsurETH erbjuder försäkringar mot försenade eller inställda flyg. Blir flyget inställt eller försenat får den försäkrade ersättningen direkt. Det enda du behöver göra är att knappa in ditt flightnumber och datum och vilken ersättning du vill ha så räknas premien fram. Betala och du får ersättning och planet blir försenat eller inställt - direkt.

Everledger - minskar risken för bedrägeri

Har utvecklat en teknologi och affärsmodell för att använda smarta kontrakt och blockchain för att minska försäkringsbedrägerier. Ett av de första tillämpningsområdena är identifiering av diamanter. Idag har kontrakt för över 1 miljon diamanter laddats upp och säkerställer därmed ägarskapet genom blockchainteknologin

Tieron - samlar kvitto för att förenkla skadereglering

Mer en plattform just nu än en färdig produkt. En av tillämpningarna som de har studerat är att förenkla hanteringen av kvitton vid skadereglering. Har genomfört en intressant studie av läget 2016 och skrivit en rapport. Klicka på länken för att ladda ner​ Blockchain Healthcare 2016.

Läs mer

Vad Harvard Business School skriver om hur blockkedjan kan förändra försäkringsbranschen - Blockchain Could Make the Insurance Industry Much More Transparen
Vad PWC tänker om hur de nya aktörerna inom Fintech utmanar hela den finansiella sektorn  - FinTech’s growing influence on Financial Services

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Folksam accelerates the pace of digital transformation
Life after covid-19 Itello Pulse Survey Who hasn’t asked at this point, “How will the covid-19 pandemic affect me and[...]