Samverkan är avgörande för att förenkla för pensionsspararna

Det långsiktiga sparandet

Almedalsveckan är i full gång. AMF bjöd igår in finansmarknadsministern Peter Norman till ett samtal om vem som gör pensionen begriplig. Vem tar ansvaret för helheten? Camilla Larsson, chef för affärs- och verksamhetsstöd på AMF, föreslog en pensionsgrupp för tjänstepension:

En tjänstepensionsgrupp bör bildas redan till hösten. Vid nästa Almedalsvecka borde vi kunna se konkreta resultat i arbetet för att nå gemensamma lösningar och arbetssätt och därmed minska de onödiga kostnader som idag drabbar pensionsspararna.

Vi har tidigare skrivit om fördelarna med en branschstandard, och Camilla Larsson beskrev i vår årsredovisning 10/11 fördelarna med gemensamma gränssnitt och standarder som gör att bolag och valcentraler kan kommunicera:

Det viktigaste skälet är de allt snabbare och mer krävande upphandlingarna, men även förändringar i kundernas beteende ställer nya krav på hela branschen.

Camilla Larsson påpekade att det krävs ett långsiktigt perspektiv kring standarder

Det är inte information, processer eller standarder som vi inom branschen ska konkurrera med. Det är hur vi som bolag hanterar informationen och presenterar vårt erbjudande som är viktigt för kunden. Kundvärdet ligger inte i att vi låser in informationen och gör processen eller gränssnittet till en affärsidé.

På Itello utvecklar vi Inca, affärssystemet som effektiviserar administrationen av bland annat tjänstepension. Vi omsätter vårt kunnande till standardiserad programvara och standardiserade arbetsprocesser och tjänster. Med Inca Avtalsadministration kan försäkringsbolag, pensionssparinstitut, värdepappersbolag och fondbolag möta allt större krav på time-to market och cost-to-market och samtidigt sänka sina kostnader för förvaltning av de administrativa systemen.