SEB Pension avyttrar sin verksamhet i Danmark - konsolideringen i Norden fortsätter

SEB Pension i Danmark, det vill säga SEB Pensionsforsikring A/S  och SEB Administration A/S säljs till Danske Banks dotterbolag Danica Pension som betalar 5 miljarder DKK för verksamheten och försäkringsbeståndet.

Genom förvärvet tar Danica även över tillgångar för 103 miljarder DKK. Enligt Johan Torgeby, VD och konsernchef krävs ökad distributionskraft i Danmark för att utveckla kunderbjudandet. Detta har Danica genom Danske Banks kontorsnät.

Redan idag är Danica ett av Danmarks största pensionsbolag med 600 000 kunder, SEB Pension Danmark har 235 000 kunder som nu gör Danica till en större aktör med möjligheter till att dra nytta av skalfördelar. Danica förvaltar idag 380 miljarder DKK  och tillförs 103 miljader DKK. Detta mm kunderna följer med eller tar chansen att byta till en av utmanarna på den danska marknaden, Nordnet, men det återstår att se.

Fokus på kärnaffären

Vi ser fortsatta tecken på att det är stordriftsfördelar som driver konsolideringen av den nordiska marknaden. Denna gång avsåg det distributionsförmågan för nya kunderbjudanden som var för liten för att kunna bära kostnaderna. SEB behåller dock sin bankassuransmodell i Sverige och de Baltiska staterna enligt en nyhetsartikel i nyhetsbrevet Sak och liv.

SEB är den andra svenska aktören som lämnar Danmark på bara några år. Skandia lämnade 2015 som en del av sin strategi att koncentrera sin verksamhet till Sverige.

Vi ser det som att aktörerna satsar på sina kärnaffärer och på sin hemmamarknad efter att haft expansionsplaner under många år. Den svenska pensionsmarknaden har förändrats radikalt de senaste åren, det och den pågående digitaliseringen kräver fokus och engagemang.
Dels har den slopade avdragsrätten för privat pensionssparande 2015 gjort den marknaden till en run-offaffär där kunder kan försvinna snabbt med sitt kapital till en aktör som erbjuder sparade till riktigt låga avgifter.
Dels har tjänstepensionsmarknaden blivit mer intressant genom att erbjuda löneväxling som en extra tillväxtpotential i de upphandlingar som partnerna drivit, nu senast i den senaste ITP-upphandlingen.

Kostnadspress och ökade investeringar en giftig blandning för försäkringsbolag

Kostnadspressen fortsätter och driver på förändringar i affärsmodellerna. Vem behöver och har råd med personlig och individuell rådgivning är en av många frågor aktörerna funderar över. Samtidigt satsar allt fler på digital rådgivning via mer eller mindre sofistikerade robotar och i bästa fall självlärande artificiell intelligens och inte bara ett automatiserat regelverk.

Läs mer om vår analys av orsakerna till konsolideringen på Itello Insights

Konsolidering på den nordiska marknaden

Sammanställningen nedan visar några förvärv/sammanslagningar av bolag vi följer:
2017 - SEB Pension Danmark/ Danica Pension
2017 - Silver/Storebrand
2016 - Ikano Försäkring/Euro Accident
2015 - Skandia Danmark/Nordic Insurance Consolidation Group
2015 - Pensionskassorna DIP och JØP går samman
2013 - Folksam/SalusAnsvar(DNB)
2012 - Pensions Fennia+Pensions Tapiola
2012 - Folksam/Salus Ansvar
2012 - Skandia Liv/Skandia, Folksam/Aktia Skadeförsäkring
2012 - Old Mutual (Skandia Life Finland)/OP-Pohjola
2009 - Moderna Liv/Aspis Liv
2008 - Folksam/KP
2007 - Storebrand/SPP, DNB/Salus Ansvar
2006 - Old Mutual/Skandia
2005 - Swedbank/Hansabank (Swedbank Life)
2001 - Handelsbanken/SPP, Folksam/Förenade Liv
2000 - Sampo/Leonia, Folksam/KPA, Unidanmark/Vesta
1999 - Unibank/Tryg Baltica, Sparbanken Nor/Gensidige
1998 - SEB/Trygg Hansa

Fortsätt att följa förändringarna på den Nordiska livförsäkringsmarknaden. Läs mer på Itello Insights!

Danske Bank säljer Danica Pension i Sverige
Danske Bank säljer Danica Pension i SverigeUnder Almedalsveckan snackades det i smyg om en förestående försäljning av Danica Pension i[...]
AI Pension lämnar över till Skandia
AI Pension lämnar över till SkandiaArkitekternas pensionskassa AI Pension har under de senaste åren sökt en hållbar lösning för sina[...]
AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark
AP Pension köper Skandias verksamhet i DanmarkYtterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad.Våren[...]

Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]