Skillnaden i kundnöjdhet ökar igen på företagsmarknaden

Det långsiktiga sparandet

Vi har plockat uppgifter från SKI:s senaste kundnöjdhetsundersökning bland livbolagen. Under sju år har man undersökt hur nöjda företagskunderna är med sina leverantörer. Index har under perioden ökat sex procent. Intressant att notera är att index för det bolag som varit bäst respektive sämst varje år varierat mycket över perioden. I år ökar dessutom skillnaderna mellan bolagen efter att ha minskat under två år.

Tittar vi på bolagen specifikt ser vi att ett bolag ökar sin kundnöjdhet och fyra minskar. Men vi saknar flera av bolagen om vi väljer att utgå från premierna för 2011.

De fyra största bolagen, som svarar för 64 procent av marknaden, särredovisas. I kategorin Annan finns 34 procent av premierna. Där återfinns SPP, Folksam, Swedbank Försäkring, Movestic, Avanza och Danica. Alla har större premieintäkter än Nordea Liv & Pension, så vi undrar varför Nordeas redovisas separat men inte de andra? Eller snarare varför vill inte bolagen att deras siffror särredovisas?

Alla index redovisas på en skala 0 till 100. När index eller betyg diskuteras så är det alltså inte procent utan enheter. Ju högre indexvärde desto bättre anser de faktiska kunderna att produkterna och leverantörerna uppfyller deras krav och förväntningar. Intervjuerna har genomförts via telefon under perioden 16 september till 17 oktober av EVRY.