Standard sänker kostnader i Volvo Ocean Race! Inom ITP och SAF-LO?

Det strategiska partnerskapet

Volvo Ocean Race sänker kostnaderna med upp till 30 procent för de medverkande 2014/2015 genom att införa standard. Alla båtar byggs på samma sätt och av samma varv. Dessutom ska båtarna användas vid nästa tävling 2017/18 vilket ger dem ett marknadsvärde efter tävlingen 2014/2015. Tävlingsledningen talar om att de tävlande får samma förutsättningar. Förutom det, leder de sänkta kostnaderna för att medverka förhoppningsvis till att fler vill ställa upp och att tävlingen får ökad uppmärksamhet. Dessutom stärks varumärket Volvo Ocean Race och ökar i värde.

Inom försäkringsbranschen pågår en motsvarande tävling. Det handlar om tjänstemännens pensionspengar ITP. 14 aktörer har lämnat in anbud. Totalt handlar det om drygt 10 miljarder kronor i årliga premier under 3 ½ år samt möjlighet att få ”kunden” att flytta sitt sparande. Intäkterna kommer från försäkringsavgifter som prispressas av avtalsparterna och kick-backs från fondbolagen.

Men det kostar att vara med.

Självklart måste försäkringstagarna övertygas om att byta försäkringsbolag och det blir intressant att följa vilka strategier aktörerna tar i kampen om tjänstemännens pensioner.  Massmarknadskampanjer eller noga målgruppsinriktade kampanjer till de som passar in i de tänkta kundsegmenten. Men det finns mer som kostar och gör det varje år. Anpassningar av de nuvarande ofta gamla IT-systemen eller alltför många manuella steg i processen drar ner lönsamheten för de aktörer som arbetar i den traditionella egenutvecklade världen. Med det finns ett sätt att komma åt samma fördelar som de konsortier som vill vara med i Volvo Ocean Race. Sedan 2003 har Itello hjälpt allt fler aktörer till riktigt låga kostnader för administrationen av försäkringarna inom avtalspensionsområdet. Våra kunder har de lägsta administrativa kostnaderna. Men det handlar även om att få tillräckligt stora premier för att det ska bli en riktigt bra affär.