Starka drivkrafter påverkar den fria flytträtten

Det långsiktiga sparandet

I serien ”Striden om pensionerna” tar DI upp lobbyarbetet från aktörerna mot fri flytträtt. Det verkar som aktörerna inom avtalspensionsområdet – de kollektivavtalade tjänstepensionerna som administreras via valcentraler (främst SAF-LO, ITP, KAP-KL och PA03) – driver ” pacta sunt servanda”. Det vill säga att de villkor som gällde vid avtalets tecknande är de som gäller. Alltså ingen fri flytträtt på försäkringssparande före 2007. Den andra sidan, som verkar för fri flytträtt, tar upp argument som det orimliga i att inte kunna flytta sitt pensionssparande när både arbetsgivare och facket har överlåtit den finansiella risken till den enskilde. Borde man inte då ha rätten att själv få välja vem som ska förvalta sparandet?

Martin Tivéus från Avanza tar i den inledande DI-artikeln upp risken för att politikerna duckar i frågan, eftersom det är en lågintressefråga hos väljarna. Sparandet i livbolagen uppgår till drygt 2 500 miljarder SEK. Om vi tänker oss att bolagen tar ut 0,8 procent i förvaltningsavgifter så motsvarar det 2 miljarder i intäkter per år! Det är lätt att förstå att utmanarna vill få möjligheter att komma åt en större del av marknaden än sparandet från 2007, på samma sätt som de etablerade bolagen försvarar sina intäkter för att kunna erbjuda de låga avtalade avgifterna. Men, det som det hela handlar om är att försäkringstagarna i allt större omfattning avstår från att göra val i nya upphandlingar/anslutningar.

Det sätter en av konsekvenserna på sin spets – upphandlingskriterierna måste säkerställa att defaultvalet blir tillräckligt bra, inte bara avseende pris utan även i förmågan att leverara god riskjusterad avkastning. För de som vill göra egna val borde upphandlarna se till att det blir en större mångfald av tillgångstyper, snarare än likartade placeringsprofiler till lägsta möjliga kostnad. Först då ger man försäkringstagarna de valmöjligheter som man nu bara gett ansvar för.
Livförsäkringsutredningen ska lägga fram sitt förslag under hösten, men redan nu är det många som kommenterar kommande förslag.  På Business Model Summit, ett av Sveriges största publika events inom området strategisk affärsutveckling, talade förra året Mikkel Berg, VD för Silver och utmanare på den norska flyttmarknaden, om hur aktörerna i Norge var fast i sina gamla strukturer och tänk. På årets Business Model Summit kommer Martin Tivéus från Avanza att vara talare. Temat i år är skaparglädje och innovationskraft. Det borde inte vara oväntat om den fria flytträtten kommer upp som en viktig drivkraft bakom den affärsutveckling som utmanarna driver, se bara några av de artiklar vi skrivit under året. Det riktigt intressanta är att Avanza har gjort inbrytningen på den svenska livförsäkringsmarknaden och har en avkastning på drygt 90 procent 2010. Och det utan att ta betalt för pakteteringen av försäkringarna och genom att erbjuda en fond med noll i avgift. Det vill säga tvärs emot de dominerande intäktsmodellerna. Dags att se över er affärsmodell nu? Välkommen att prata affärmodeller och innovationskraft med oss på Itello på Business Model Summit 2012.