Storebrand räddar Silver

Storebrand tar över Silver och blir det tredje nordiska livbolaget som "räddas" av andra aktörer i branschen.

Mikkel Berg VD Silver Pensjion

Förtroende viktigt inom försäkringsbranschen

Konsolideringen av den nordiska livförsäkringsmarknaden fortsätter. Storebrand har nu fått klartecken från norska Finanstilsynet för att ta över det havererade fribrevsbolaget Silvers försäkringsportföljer. Totalt handlar det om 21 000 försäkringsavtal och 10 miljarder NOK i pensionstillgångar som nu flyttas över till Storebrand. Storebrand kommer i samband med övertagandet att tillföra 520 miljoner NOK till Silvers kunder för att bidra till att upprätthålla pensionsnivåerna för kunderna.

Silver var en utmanare på den norska marknaden när de etablerade sig 2009. Grundidén byggde på att samla fribrev på ett och samma ställe genom ett enkelt och helt digital process för att genomföra flyttaran och erbjuda lägre avgifter. Problemet var bara att fribreven var förmånsbestämda och att när nya regelverket Solvens 2 infördes hade de norska långräntorna gått ner både kraftigt snabbt vilket gjorde att ägarna var tvugna att skjuta till ytterligare kapital när kundåtagandena ränknades om med helt nya diskonteringsräntor. Under hösten 2016 blev det klart att det saknades NOK 2,8 miljarder för att kunna säkerställa de garanterade utbetalningarna enligt de nya Solvensreglerna. Krisen var ett faktum.

 

Två gånger tidigare har nordiska livförsäkringbolag "räddats" av andra livbolag under 2000-talet. Salus Ansvar Liv övertogs av SEB Liv 2005 och Moderna Liv övertog det bedrägeriutsatta Aspis Liv 2009.

Carl-Viggo Östlund, ordförande i Salus Ansvar Liv, beskrev situationen hösten 2005 "Salus Ansvar är i ett sådant läge att det blir svårt för oss att uppfylla försäkringstagarnas berättigade förväntningar på avkastning. Vi skulle ha förutsett börsnedgången 2000-2002 bättre och med nuvarande ränteläge är vi i en besvärlig situation. Därför rekommenderar vi att alla flyttar till SEB Trygg Liv"

Läs mer: Dagens Medicin - Salus Ansvar Liv vill inte att sparare behåller pensionspengarna i bolaget

Drivkrafter på förändringens marknad

En intressant observation är att sedan 2007 har inga gränsöverskridande förvärv genomförts i Norden. tanken om att hitta stordriftsfördelar över nationsgränserna verkar inte var lika het som när tankarna om geografisk expansion fanns med i många affärsplaner. De affärer vi sett har varit mindre aktörer som ner eller mindre lämnar marknaden eller aktörer med liknande verksam som gör samman.

En slutsats som vi drar är att det sker en koncentration av livförsäkringsaktörer i respektive land - här är det nationella skalfördelar som driver logiken. Små aktörer har haft mindre förmåga att ta de investeringar som krävs för att anpassa verksamheten till de många regelverk som införts det senaste decenniet samtidigt som digitaliseringskraften kräver kontinuerlig utveckling av versamheten.  

De vanligaste orsakerna till den fortsatta förändringen på den nordiska marknaden är:

Renodling av verksamheten
Skandia och SEB har avvecklat sina livförsäkringsverksamheter i Danmark och Skandia Life i Finland. DNB sålde av sin verksamhet i Sverige i SalusAnsvar.

Kostnadseffektivitet
De danska pensionskassorna DIP och JÖP gick ihop 2015. 2010 meddelade de två pensionsbolagen Fennia och Tapiola att de lägger ihop sina verksamheter för att öka kostnadseffektiviteten.
Till denna kategori kan vi tillföra de aktörer som inte nått de marknadsmål de satt upp och därmed inte nått den kostnadseffektivitet de eftersträvar. Ikano Försäkring uttåg ur marknaden 2016 och Folksams köp av Salus Ansvar 2012. Storebrand satsade i Sverige och öppnade filial 2005 men stängde ner filialen  

Avsaknad av finansiell uthållighet pga hastiga och kraftiga marknadsrörelser
Två livförsäkringsbolag, Salus Ansvar Liv och Silver har gått under på grund av att de inte har haft tillräckligt med finansiella resurser för att kunna bemästra konsekvenserna av plötsliga och kraftiga marknadsförändringar vilket lett till en ökad konsolidering.

Bedrägeri och annan oegentlig verksamhet
Aspis Liv 2009 och Victory Life 2013 (försatt i likvidation)

Konsolidering på den nordiska marknaden

Sammanställningen nedan visar några förvärv/sammanslagningar av bolag vi följer:
2017 – SEB Pension Danmark/ Danica Pension
2017 – Silver/Storebrand
2016 – Ikano Försäkring/Euro Accident
2015 – Skandia Danmark/Nordic Insurance Consolidation Group
2015 – Pensionskassorna DIP och JØP går samman
2013 – Folksam/SalusAnsvar(DNB)
2012 – Pensions Fennia+Pensions Tapiola
2012 – Folksam/Salus Ansvar
2012 – Skandia Liv/Skandia, Folksam/Aktia Skadeförsäkring
2012 - Old Mutual (Skandia Life Finland)/OP-Pohjola
2009 – Moderna Liv/Aspis Liv
2009 – Chesnara/Moderna Liv (Glittnir)
2008 – Folksam/KP
2007 – Storebrand/SPP, DNB/Salus Ansvar
2006 – Old Mutual/Skandia
2005 – Swedbank/Hansabank (Swedbank Life)
2001 – Handelsbanken/SPP, Folksam/Förenade Liv
2000 – Sampo/Leonia, Folksam/KPA, Unidanmark/Vesta
1999 – Unibank/Tryg Baltica, Sparbanken Nor/Gensidige
1998 – SEB/Trygg Hansa

Fortsätt att följa förändringarna på den Nordiska livförsäkringsmarknaden. Läs mer på Itello Insights!

Danske Bank säljer Danica Pension i Sverige
Danske Bank säljer Danica Pension i SverigeUnder Almedalsveckan snackades det i smyg om en förestående försäljning av Danica Pension i[...]
AI Pension lämnar över till Skandia
AI Pension lämnar över till SkandiaArkitekternas pensionskassa AI Pension har under de senaste åren sökt en hållbar lösning för sina[...]
AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark
AP Pension köper Skandias verksamhet i DanmarkYtterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad.Våren[...]

Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]