Stort intresse för ISK – i våras!

Det långsiktiga sparandet

29 procent har hört talas om investeringssparkontot men bara tre procent har ett konto. Bland de som inte har ett konto är det 15 procent som uppger ett mycket eller ganska stort intresse. Det är Fondbolagens förening som presenterar siffrorna i sin rapport Fondsparundersökning 2012. De konstaterar vidare att män är mer intresserade än kvinnor och att intresset ökar med stigande inkomst och med stigande ålder.

Undersökningen baseras på 1 500 telefonintervjuer med svenskar i åldern 18-79 år under februari till 1 april 2012. Det skulle innebära att det i april fanns ca 135 000 konton och att det öppnats ca 2 000 konton per arbetsdag.

Vi tycker att det är en (alltför) hög siffra baserat på tidigare artiklar här på Itello Insights. Se länkarna nedan.  

När vi tittade i Google Trender kan vi konstatera att intresset baserat på internetsökningar på Google var som störst under perioden då undersökningen genomfördes. Om rekommendationerna är initierade av ett möte med en rådgivare, via bekanta eller via sociala/digitala medier framgår inte. Vi tror att det är viktiga aspekter när man drar slutsatser om investeringssparkontot baserat på rapporten. Enligt undersökningen anger många av de som öppnat investeringssparkonto att det är via rekommendationer.

Flipp eller flopp har vi frågat oss tidigare. Någon succé à la skattespar och allemansfonderna har det inte varit. Vi kan konstatera att introduktionen av investeringssparkontot sammanfallit med en period då bankernas bolåneräntor diskuterats och en osäker ekonomisk situation i Europa säkert fått många hushåll med möjlighet att spara att amortera sina bolån istället för att spara i nya sparformer. Hur många som gjort återköp av sina kapitalförsäkringar och investerat dem i investeringssparkontot kommer vi väl aldrig att få reda på; förmodligen få, men eventuellt några med stora belopp. Vi återkommer i frågan när vi fått statistik för 2012 avseende återköp av kapitalförsäkringar.