Entréfonder

Artiklar om entréfonder

Det långsiktiga sparandet

Dags för nya entréfondslösningar inom SAF-LO?

Ny forskning utmanar etablerade sanningar kring fördelningen aktier och räntebärande i entréfondslösningar! Innebär anslutningen till SAF-LO att vi kommer att se nya glidbanor? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Generationsfonder – vem tar vem?

I tidigare artiklar har vi redovisat hur marknaden vuxit sedan introduktionen 1996. I den här artikeln redovisar vi vilka generationer som respektive aktör har attraherat över tiden. Vilka slutsatser kan vi dra? Läs mer →