Fondbolag

Artiklar om fondbolag

Det långsiktiga sparandet

Fondbolag förnyar intäktsmodellen – premierar den kollektiva tanken

Prestationsbaserade fondavgifter har diskuterats i över ett decennium – nu kommer en nyskapande avgiftsmodell som stimulerar den kollektiva sparandetanken. Läs mer om fondbolagens avgifter →

Det långsiktiga sparandet

SBAB förändrar värdekedjan när de blir ny aktör på fondmarknaden

SBAB äger kundrelationen och väljer vem som ska få förvalta deras kunders sparande, ytterligare ett exempel på att fondbolagen flyttar bakåt i värdekedjan. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Är det relevant att jämföra avkastningen för bankernas fondbolag?

Ny undersökning visar bara avkastningen på de egenproducerade fonderna – inte vad avkastningen varit på de fonder som erbjuds eller vilken avkastning kunderna faktiskt haft på de fonder de valt. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Är noll i fondavgift en bra idé?

Upphandlingar inom tjänstepensionsområdet pressar priserna på fondförvaltning. Ett par av aktörerna erbjuder aktiefonder utan avgift – är det här vägen framåt för branchen? vilka nya möjligheter till intäkter finns? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Pia Nilsson om ansvarsfördelningen inom fondsparandet

Vem har ansvar för vad och varför det är orättvist att bankerna nu får samma möjlighet att erbjuda en produkt för frivilligt sparande som försäkringsbolagen fick med kapitalförsäkring 2008! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Hur kan fondbolagen utveckla relationen med spararna?

Fondbolagen har egentligen bara två vägar att gå – antingen att skaffa ett värdepappersbolag eller att enbart satsa på distribution. Varför ser vi fortfarande så många hybrider? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Hur ska fondbolagen göra med investeringssparkontot?

Kommer fondbolagen att kunna ha både institutionella- och retailkunder i fortsättningen? Läs mer om fondbolagens utmaningar →