Fondbolagens förening

Artiklar om Fondbolagens förening

Det långsiktiga sparandet

Stort intresse för ISK – i våras!

Fondbolagens förening har undersökt vårt fondsparande under våren. Den visar på ett stort intresse för den nya sparformen. Men är det med intresset idag? Läs mer om investeringssparkontot →

Det långsiktiga sparandet

Kunderna allt tydligare i sina val kring det långsiktiga sparandet

Fondflyttar visar att allt fler sparare vill samla sitt sparande hos en aktör. Men manuella rutiner skapar oreda hos aktörerna. Är det dags att samlas kring en branschstandard eller väntar aktörerna på att myndigheterna ska agera även på detta område? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Är noll i fondavgift en bra idé?

Upphandlingar inom tjänstepensionsområdet pressar priserna på fondförvaltning. Ett par av aktörerna erbjuder aktiefonder utan avgift – är det här vägen framåt för branchen? vilka nya möjligheter till intäkter finns? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Pia Nilsson om ansvarsfördelningen inom fondsparandet

Vem har ansvar för vad och varför det är orättvist att bankerna nu får samma möjlighet att erbjuda en produkt för frivilligt sparande som försäkringsbolagen fick med kapitalförsäkring 2008! Läs mer →