Fondförsäkring

Artiklar om fondförsäkring

Den Nordiska marknaden

Fortsatt konsolidering på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Skandia meddelade idag att de säljer av delar av sin verksamhet i Danmark. Det renodlar deras affär i Danmark till premiebestämda hälso- och fondförsäkringsprodukter. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Branschglidningen mellan bank och försäkring fortsätter

Livbolagen utmanar bankernas utlåning och bankernas fondbolag med nya erbjudanden! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Generationsfonder – ersättare till bankernas tradlivprodukt?

Generationsfonder har vuxit i popularitet sedan introduktionen av SPP 1996. När PPM introducerades hösten 2000 kom ytterligare några aktörer och fler generationsfonder. Två av bankerna väntade till 2004 och 2005. Vilka är vinnarna så här långt? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Innebär Pensionsåldersutredningen sotdöden för livförsäkringsbolagen?

Förutsättningarna för livbolagen ändras igen! Framflyttad pensionsålder, minskad avdragsrätt för pensionssparande och införandet av en ”gratisprodukt” får unga att inte spara i försäkring. Det får så klart konsekvenser. Här listar vi fyra möjligheter för våra kunder! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Ny affärsmodell – Folksam och Indecap inleder samarbete

Folksam renodlar sin affärsmodell och överger “bankprodukten” individuellt pensionssparande – IPS. Kommer fler aktörer att våga välja bort produkter och distributionskanaler? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Det långsiktiga sparandet över tiden

Sparandet har ökat från 25 till 200 miljarder på 20 år – hur mycket kommer att sparas i investeringskontot? Läs mer →