Generationsfonder

Artiklar om generationsfonder

Det långsiktiga sparandet

Dags för nya entréfondslösningar inom SAF-LO?

Ny forskning utmanar etablerade sanningar kring fördelningen aktier och räntebärande i entréfondslösningar! Innebär anslutningen till SAF-LO att vi kommer att se nya glidbanor? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Generationsfonder – vem tar vem?

I tidigare artiklar har vi redovisat hur marknaden vuxit sedan introduktionen 1996. I den här artikeln redovisar vi vilka generationer som respektive aktör har attraherat över tiden. Vilka slutsatser kan vi dra? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Har vi för stor tilltro till det individuella pensionssparandet?

Det amerikanska systemet med 401k har under sommaren fått hård kritik. Erfarenheter från 30 år av individuella tjänstepensionplaner sk 401k imponerar på få. Meningen var att de skulle vara s.k. top-up-sparande utöver den pension som skulle “garanteras” av samhället. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Generationsfonder – ett enkelt val! Men förstår kunden sitt val?

Generationsfonder har ökat i popularitet de senaste åren. Det finns en viss logik i det beslutet. Kunden överlåter till fondförvaltaren att allokera bland noga utvalda fonder och det finns en förutbestämd plan för hur andelen aktier minskar när pensionen närmar sig. Men hur engagerar man kunderna i produktutvecklingen och kunddialogen så att de förstår produktens egenskaper? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Generationsfonder – ersättare till bankernas tradlivprodukt?

Generationsfonder har vuxit i popularitet sedan introduktionen av SPP 1996. När PPM introducerades hösten 2000 kom ytterligare några aktörer och fler generationsfonder. Två av bankerna väntade till 2004 och 2005. Vilka är vinnarna så här långt? Läs mer →