Artiklar om ITP

Det långsiktiga sparandet

Förvaltade ETF:er utmanare och möjlighet för fondförvaltarna

Förvaltade ETF-er ersätter en allt större de av den amerikanska fondmarknaden. Allt fler pensionsförvaltare ser EFTer och då förvaltade (managed) som ett kostnadseffektivt komplement. Övergripande mål för ITP-upphandlingen är mer pension för pengarna. Följ utvecklingen genom att ta del av de senaste rapporterna. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Starka drivkrafter påverkar den fria flytträtten

I serien ”Striden om pensionerna” tar DI upp lobbyarbetet från aktörerna mot fri flytträtt. Det verkar som aktörerna inom avtalspensionsområdet – de kollektivavtalade tjänstepensionerna som administreras via valcentraler (främst SAF-LO, ITP, KAP-KL och PA03) – driver ” pacta sunt servanda”. Det vill säga att de villkor som gällde vid avtalets tecknande är de som gäller. Alltså ingen fri flytträtt på försäkringssparande före 2007. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kan bankerna bli distributörer för traditionell försäkring inom avtalspension?

Vilka alternativ har retailbankerna att erbjuda traditionell försäkring till sina kunder? Räcker det att vara distributör eller måste det vara egenproducerade produkter? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Fora och Collectum undrar vem som ska leverera traditionell försäkring i framtiden

Handlar Foras fråga om vem som kan producera eller om vem som kan distribuera traditionell försäkring? Eller är den ett upprop till de traditionella bolagen att försvara den traditionella försäkringens goda egenskaper? Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Framåtblick – vem blir vinnare på förändringens marknad?

Vem är vinnare på förändringens marknad de senaste åren? Vi presenterar vinnarna och deras olika strategier för att generera premieintäkter. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Banklivbolagen del 2 – administrationskostnaderna fördubblade på sju år

Försäkringsbolagens administrationskostnader ökar, jämfört vi kostnaderna med det förvaltade kapitalet får vi ett bättre mått på hur kostnadseffektiv administrationen är. Läs mer →